Установки щодо цинізму

Шановні колеги!

Презентуємо Вам результати п’ятнадцятого загальнонаціонального опитування з початку війни: Установки щодо цинізму, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 23-24 липня 2022 р.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Соцiологiчна група “Рейтинг”

www.ratinggroup.ua

www.facebook.com/sociological.group.rating


RG_Attitudes towards cynicism_CATI_1000_072022_press

RG_Attitudes towards cynicism_CATI_1000_072022_press

Теги