Проекти

«КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

детальніше

Соціологічне дослідження мало на меті з’ясування системних чинників, що уможливлюють корупційні ризики у вітчизняній медичній освіті, а також виявлення існуючих практик їхнього подолання в закладах освіти. Дослідження проведено фахівцями Соціологічної асоціації України та Київської школи економіки за підтримки проекту «Підтримка реформ охорони здоров’я» USAID.

Польовий етап дослідження проведено протягом травня-липня 2019 року.

Дослідження здійснено за допомоги таких якісних методів, як фокусовані групові дискусії та індивідуальні (глибинні та експертні) інтерв’ю.

До вибірки дослідження увійшли заклади вищої освіти (ЗВО) І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації. Серед перших: Харківський обласний медичний коледж (ХОМК), Черкаська медична академія (ЧМА), Київський міський медичний коледж (КММК), Одеське обласне базове медичне училище (ООБМУ), Вашковецький медичний коледж Буковинської державної медичної академії (ВМК БДМК). Серед других: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (НМУ), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (медичний факультет) (ХНУ), Львівський національний медичний університет (ЛНМУ), Тернопільський державний медичний університет імені I. Я. Горбачевського (ТНМУ), Донецький національний медичний університет (ДНМУ). Окрім того, дослідження було здійснено в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (НМАПО).

У перелічених вище закладах освіти дослідження було здійснено методом фокусованих групових дискусій (ФГД). У межах нашого дослідження було проведено 42 фокусовані групові дискусії у п’яти коледжах та медучилищах, п’яти медичних університетах та одному закладі післядипломної освіти.

Ще одним методом проведення дослідження, як зазначалось вище, були індивідуальні (глибинні та експертні) інтерв’ю. Їхніми учасниками були представники керівних органів охорони здоров’я України, керівники міських та обласних департаментів охорони здоров’я; провідні фахівці, науковці в галузі медицини; студенти, які отримують медичну освіту, роботодавці; представники посольств країн, чиї громадяни навчаються в медичних вишах України; керівники рекрутингових компаній та ін. Всього було проведено 18 глибинних та 30 експертних інтерв’ю.

Аналіз результатів здійсненого дослідження представлено нижче.

«Соціальні нерівності: сприйняття українським суспільством» (2017-2018 рр.) за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»

детальніше
Проблема соціальної нерівності завжди перебувала в центрі уваги соціальних наук. Протягом тисячоліть не припиняються наукові й політичні дискусії щодо обґрунтованості / необґрунтованості, справедливості / несправедливості нерівності. Наводилися й наводяться переконливі аргументи як на користь нерівності, так і проти неї. Нерідко проблема нерівності не лише ставала предметом теоретичних баталій, але й надихала революційні маси, виводячи їх на вулиці та зіштовхуючи класи й верстви в гострих силових протиборствах. Гасла боротьби з нерівністю й до сьогодні надихають популістів різного роду.

«Вища школа в сучасному світі: вплив вітчизняних ЗВО на економічний, соціальний та культурний розвиток України» (2019 р.) за дорученням Світового банку

детальніше
Соціологічне дослідження, присвячене аналізу проблем життєдіяльності української системи вищої освіти, мало за мету з’ясування бачення співробітників українських вишів І-ІV рівня акредитації ролі (місії) ЗВО, в якому вони працюють, його внеску в економічний, соціальний та культурний розвиток регіону та країни в цілому; їхнього уявлення про позитивні та негативних аспекти системи управління ЗВО, його автономію у вирішенні ключових питань своєї діяльності, її можливостей та обмежень; бачення проблем взаємодії ЗВО з цільовою аудиторією та зовнішнім середовищем тощо.

Школа молодого соціолога

детальніше
Соціологічна асоціація України спільно з Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна та Тернопільським національним економічним університетом 22-26 травня 2017 року на базі кафедри психології та соціальної роботи юридичного факультету ТНЕУ організовують Школу молодого соціолога «Методи збору та аналізу соціологічних даних». Програма Школи передбачає проведення майстер-класів провідних соціологів України, лекцій-дискусій, консультацій і презентацій конкурсних робіт слухачів Школи.

Журнали

Соціологія: теорія, методи, маркетинг

Український соціум

«Український соціологічний журнал»

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Соціологія»