Соціологічна асоціація України

Соціологічна асоціація України (САУ) – неприбуткова всеукраїнська громадська організація, що об’єднує вітчизняних і закордонних учених, колективи і організації, що працюють у сфері соціології. З 1968 по 1990 роки асоціація функціонувала як українське відділення Радянської соціологічної асоціації. У теперішньому статусі конституйована на установчому з`їзді в 1990 році. З 1993 року входить як колективний член у Міжнародну соціологічну асоціацію.

Президентом САУ на VI з’їзді (2007 рік) обрано доктора соціологічних наук, професора, академіка НАН України, ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Віля Савбановича Бакірова.

У складі САУ:

17
регіональних відділень
1 338
індивідуальних членів
25
колективних членів

Метою САУ є сприяння розвитку соціології в Україні, методологічному і методичному забезпеченню соціологічних студій, захист законних інтересів соціологів України – членів асоціації, підвищенню ними фахового рівня і кваліфікації. Форми роботи: організація і проведення соціологічних досліджень, наукових конференцій, семінарів, «круглих столів», Шкіл молодого соціолога, видання наукового журналу, експертиза соціологічних проектів, навчальних програм, посібників, обмін соціологічною інформацією, координація роботи територіальних відділень.


 • «Реформи вищої школи України в оцінках учасників освітнього процесу»
  2015–2016 роки

  Грант Міжнародного фонду «Відродження»

  Керівник проекту – академік НАН України В. С. Бакіров.

  Відповідальний виконавець – професор Л. Г. Сокурянська

 • «Соціальні нерівності: сприйняття українським суспільством»
  2017–2018 роки

  Грант Міжнародного фонду «Відродження».

  Керівник проекту – професор О. Д.  Куценко

  Відповідальний виконавець – професор Л. Г. Сокурянська

 • «Стан та проблеми реформування медичної освіти в Україні»
  2018 рік

  Замовлення Міністерства охорони здоров’я України.

  Відповідальний виконавець по ЗВО м. Харків – професор Л. Г. Сокурянська

Вагомими проектами САУ є: організація і проведення міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій, зокрема таких, як Конгрес Соціологічної асоціації України, «Харківські соціологічні читання», «Якубинська наукова сесія», «Львівський соціологічний форум», «Соціологічні читання пам’яті Н. Паніної» тощо.

Результати досліджень з проблем реформування вищої освіти, в тому числі медичної, були представлені Міністерству освіти і науки та Міністерству охорони здоров’я України, обговорювались на науковій секції «Соціологія та медицина: взаємодія в умовах соціальної диференціації» під час ІІІ Конгресу САУ (жовтень 2017 року), на Міжнародній науковій конференції «Харківські соціологічні читання» (листопад 2018 року), на «круглих столах» в Києві, Харкові, Ужгороді (2016–2018 роки), а також опубліковані у фахових виданнях з соціології.


Члени правління САУ

 • Бакіров Віль Савбанович

  Президент САУ, відповідальний за зв’язок з основними стейкхолдерами соціологічної освіти
 • Балакірєва Ольга Миколаївна

  Відповідальна за експертну діяльність САУ, голова комісії з професійної етики соціолога
 • Ворона Валерій Михайлович

  Відповідальний за співробітництво САУ з академічними установами
 • Горбачик Андрій Петрович

  Відповідальний за методологічне та методичне забезпечення соціологічної освіти
 • Гугнін Едуард Анатолійович

  Відповідальний за співробітництво САУ з органами державного управління та місцевого самоврядування
 • Дейнеко Олександра Олександрівна

  Відповідальна за роботу молодіжної секції САУ; за зв’язки САУ з громадськими організаціями
 • Євтух Володимир Борисович

  Відповідальний за зв'язки САУ з міжнародними організаціями
 • Куртсеїтов Рефік Джаферович

  Відповідальний за налагодження зв’язків з соціологами Криму
 • Куценко Ольга Дмитрівна

  Віце-президент з організації і координації міжнародної діяльності САУ
 • Михайльова Катерина Геннадіївна

  Відповідальна за представлення САУ у медійному просторі
 • Нагорний Борис Григорович

  Відповідальний за проведення конкурсу на кращу монографію та кращий підручник з соціології
 • Паніотто Володимир Ілліч

  Відповідальний за акредитацію соціологічних центрів та установ; за створення та функціонування національного банку соціологічних даних
 • Романенко Світлана Володимирівна

  Відповідальна за медіазв'язки САУ, проведення Інтернет-конференцій з питань розвитку соціологічної науки і освіти та різноманітних проблем життєдіяльності САУ
 • Рущенко Ігор Петрович

  Відповідальний за зв’язки з соціологічними службами та організаціями, які не є колективними членами САУ
 • Сокурянська Людмила Георгіївна

  Віце-президент з питань організаційної та фінансової роботи САУ; відповідальна за зв'язок з регіональними відділеннями САУ; проведення Шкіл молодого соціолога; наповнення сайту САУ
 • Хижняк Лариса Михайлівна

  Відповідальна за координацію роботи з проведення конкурсів студентських наукових робіт та Всеукраїнської студентської олімпіади з соціології; за впровадження в соціологічну освіту інформаційно-комунікативних технологій
 • Хобта Світлана Володимирівна

  Відповідальна за за розробку проекту святкування Дня соціолога України та за зв’язок із соціологами-ВПО
 • Ходус Олена Володимирівна

  Відповідальна за за розробку проекту святкування Дня соціолога України
 • Черниш Наталія Йосипівна

  Віце-президент з організації і координації діяльності науково-дослідницьких комітетів САУ
 • Щудло Світлана Андріївна

  Відповідальна за зв’язки з Українською асоціацією дослідників освіти та іншими вітчизняними та закордонними громадськими освітніми організаціями
 • Антипович Олексій Георгійович

  Відповідальний за роботу з колективними членами САУ
 • Калашнікова Людмила Володимирівна

  Відповідальна за роботу молодіжної секції САУ
 • Кононов Ілля Федорович

  Відповідальний за роботу САУ із забезпечення інформаційної безпеки
 • Кутуєв Павло Володимирович

  Відповідальний за співробітництво САУ з установами соціологічної освіти
 • Мурадян Олена Сергіївна

  Відповідальна за співробітництво САУ з установами соціологічної освіти
 • Яковлев Денис Вікторович

  Відповідальний за роботу із вдосконалення нормативно-правової бази діяльності САУ; за налагодження зв’язків з асоціаціями українських політологів, філософів, соціальних психологів
 • Головаха Євген Іванович

  Відповідальний за роботу з молодими соціологами (проведення конференцій, конкурсу «Молодий соціолог року»)
 • Чепак Валентина Василівна

  Відповідальна за зв’язки з Київськими соціологічними службами та організаціями, які не є колективними членами САУ