Міжрегіональна школа-семінар «Соціальна нерівність в Україні: погляд соціологів, філософів, істориків»

17 травня на базі ННІ історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за підтримки Черкаського регіонального відділення САУ та Соціологічної асоціації України відбулася Міжрегіональна школа-семінар викладачів соціально-гуманітарних дисциплін закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації Черкаської, Вінницької, Полтавської та Кіровоградської областей «Соціальна нерівність в Україні: погляд соціологів, філософів, істориків». Захід зібрав півсотні освітян, які у черговий раз зустрілись обговорити нагальні проблеми та тенденції розвитку сучасного українського суспільства в контексті соціальних нерівностей, поділитись викладацьким досвідом та означити основні положення подальшої співпраці.

З вітальним словом до учасників заходу звернувся ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор економічних наук, професор Черевко Олександр Володимирович. Він зазначив, що наш університет є платформою для різнопланових як наукових, дослідних, так і просвітницьких студій, а Міжрегіональна школа-семінар є своєчасним та надзвичайно потрібним заходом. Позитивним та продуктивним є поєднання у рамках школи-семінару академічної науки в особі професора Головахи Євгена Івановича і практиків-викладачів соціогуманітарних дисциплін як Черкащини, так і сусідніх областей, та практичних соціологів. Відзначаючи соціологію як один із дієвих інструментів запобігання соціальної напруги суспільства, ректор презентував діяльність Центру аналітичних досліджень «Прагма», який займається аналізом соціальної напруженості та конфліктного потенціалу різних груп населення; комплексним вивченням соціальних структур, інститутів, соціальних явищ, процесів та ін.; дослідженням соціальної структури і створенням соціокарт тощо.

Головаха Євген Іванович — член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України в своїй доповіді «Соціальні нерівності у нестановому суспільстві» на початку виступу звернув увагу аудиторії на останні дані ООН (2017р.), згідно яких коефіцієнт Джінні (коефіцієнт, який визначає відстань у доходах між бідними і багатими у суспільстві) в Україні складає 25%, тоді як у Польщі — 32%, у Швейцарії — 27%. Треба пояснити, що чим нижчий означений показник, тим коротша відстань у доходах між багатими і бідними, і тим справедливіше є суспільство. Коефіцієнт Джінні в Україні є найнижчим серед європейських країн. За словами Головахи, вітчизняні дослідники пояснюють цей парадокс низькою якістю офіційної статистики, відсутністю достовірних даних про домогосподарства з великими доходами та великими проблемами українців з суб’єктивним сприйняттям себе.

Вчений також зазначив, що населення України на початку 20-го ст. перебувало у становому суспільстві, де були чітко окреслені п’ять станів — дворянство, міщани, духівництво, купецтво та селянство. Зараз в Україні нестанове суспільство, де є три стани населення: вищий стан, обслуговуючий стан і масові верстви. Перехід до соціальної структури суспільства, яке властиве сучасним розвиненим країнам, можливий лише у випадку якщо інтелектуальна еліта (науковці, експерти, журналісти, які на сьогодні знаходяться в обслуговуючому стані) перетвориться на ідеологів середнього класу. Крім того, політичний клас України повинен відмовитись від пострадянської вседозволеності та повинен з’явитись феномен «елітарної аскези».

Бондар Тетяна Василівна — директор Інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка, кандидат соціологічних наук у своїй доповіді «Стратифікаційний вимір практик відпочинку» розповіла про соціальні нерівності щодо доступу до якісного відпочинку різних вікових категорій населення України. Серед тих, хто не виїжджав за межі області з метою відпочинку найбільше пенсіонерів, населення, яке зайняте в галузі сільського господарства та фрілансерів. Спостерігається, що чим вище освітній рівень населення, то тим більшою є залученість до культурної та відпочинкової активності.

Дейнеко Олександра Олександрівна — член правління Соціологічної асоціації України, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна доповіла про діяльність Соціологічної асоціації України. «Соціологічна асоціація України — всеукраїнська громадська організація, що об`єднує вітчизняних і закордонних учених, колективи і організації, що працюють у сфері соціології. Метою Асоціації є сприяння розвитку соціології в Україні, методологічному і методичному забезпеченню соціологічних розробок, захист законних інтересів соціологів України, підвищенню їх фахового рівня і кваліфікації. Асоціація має відділення в більшості областей України. Відділення мають державну реєстрацію і є основою САУ.

ІІІ Конгрес САУ «Нові нерівності — нові конфлікти: шляхи подолання», який відбувся 12–13 жовтня 2017 р. на базі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, став помітною подією для української соціології. Понад 300 учасників з інших міст України, близько 50 гостей з ближнього та далекого зарубіжжя, більше ніж 500 заявок на участь. Тема соціальної нерівності стала основною темою для заходів, що проводить САУ в 2018 році.

Зокрема, доповідь Дейнеко стосувалась соціальних нерівностей у середовищі молоді. За її словами, численні повідомлення у ЗМІ поширюють думку, що молодь в Україні відноситься до вразливих соціально-демографічних груп населення. Але проведене дослідження «Сучасні молоді: рівні серед нерівних» дає підстави сумніватись у загальноприйнятому сприйнятті молоді. Здійснений аналіз результатів загальнонаціонального дослідження довів, що молодь не є більш «нерівною» групою, ніж інші вікові групи. Більш того, нові форми соціальної нерівності, перш за все такі, як цифрова нерівність, культурна нерівність (зокрема, мовні компетенції), «мобільна нерівність» стосується переважно представників старших поколінь, а не молоді.

На пленарному засіданні також були представлені та обговорені такі доповіді:

«Образи і сприйняття України в європейській спільноті з погляду історії»

Чабан Анатолій Юзефович — доктор історичних наук, професор, професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького;

«Причини та наслідки соціальної нерівності в Україні та світі»

Шарий В’ячеслав Іванович — доктор наук з державного управління, завідувач кафедри державної служби, публічного адміністрування Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького;

«Перспективи соціальної нерівності: філософсько-історичний аспекті»

П’янзін Сергій Дмитрович — кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького;

«Сучасні проблеми соціальної нерівності в Україні і світі: порівняльний аналіз»

Мельниченко Василь Миколайович — кандидат історичних наук, професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, голова Черкаської обласної організації Національної спілки краєзнавців України;

«Маргінальні групи етнічних меншин в українському суспільстві, їх сприйняття та взаємодія»

Пасічник Сергій Леонідович — голова ГО «Академія стратегічних досліджень».

Міжрегіональна школа-семінар відбувалась у День вишиванки, тому символічним для учасників заходу став візит до музею українських рушників, який знаходиться в першому навчальному корпусі Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Викладачі та студенти ЧНУ познайомили гостей з експозицією музею та відповіли на численні запитання відвідувачів.

Брачный возраст — возраст, до которого от вступления в брак человека еще может спасти закон.