Міжнародна науково- практична конференція «Транскордонне співробітництво країн Центрально-Східної Європи»

26-27 червня 2019 р. в м. Одеса в Південноукраїнському національному
педагогічному університеті імені К. Д. Ушинського відбулась Міжнародна науково-
практична конференція «Транскордонне співробітництво країн Центрально-Східної
Європи».

Організатори конференції: Південно-Українське відділення Соціологічної асоціації
України (голова — проф. Олена Лісеєнко), Львівське відділення Соціологічної асоціації
України (голова — проф. Наталія Коваліско), Інститут соціології Університету Марії Кюрі-
Склодовської, м. Люблін (д-р Андрій Єкатеринчук), Академія Спеціальної Педагогіки
імені. М. Ґжеґожевської, м. Варшава (проф., д-р габ., завідувач кафедри соціології
культури Ришард Радзік), Асоціація соціологів та демографів Республіка Молдова
(президент — доктор соціології Віктор Мокану). Це перший спільний науковий захід цих
організацій.

На конференції взяла участь потужна делегація польських соціологів в складі:
проф. Курчевський Яцек (Jacek Kurczewski) (Інститут прикладних суспільних наук
Варшавського університету), проф. Радзік Ришард (Ryszard Radzik) (Академія спеціальної
педагогіки імені М. Ґжеґожевської у Варшаві), д-р Висоцький Артур (Artur Wysocki) та д-
р Єкатеринчук Андрій (Andrzej Jekaterynczuk) (Інститут соціології в Університету імені
Марії Кюрі-Склодовської в Любліні) та ін.

Досить представницькою була делегація молдавських колег на чолі з президентом
Асоціації соціологів та демографів Республіки Молдова доктором соціології Віктора
Мокану (Victor Mocanu). Особливо приємно було зустрітися і спілкуватися на конференції
з делегацією з Румунії, яку очолила проф. Марина Беділяну (Marina Bădileanu) (Інститут
економічних досліджень «Costin C. Kirițescu» Румунської Академії наук, м. Бухарест).
Найбільш представницькою була делегація відомих українських соціологів з
Одеси, Львову, Києву, Миколаєва, Херсону, Полтави, Запоріжжя.

Продуктивними та корисними були засідання конференції, які запам’ятались
цікавими виступами проф. Радзіка Ришарда (Академія спеціальної педагогіки імені М.
Ґжеґожевської) про історичні мінливості категорій «ваш/інший/зовнішній/ворог» у
відносинах між білорусами та поляками за останні два століття, доц. Кіслої Ганни
(Київський національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) про
методологію дослідження громадянської ідентичності та порівняльний аналіз
громадянської ідентичності в Польщі і Україні, доктора соціології Віктора Мокану
(Центр соціології та соціальної психології Інституту юридичних, політичних і
соціологічних досліджень) про феномен соціальної солідарності в Республіці Молдова,
проф. Олени Лісеєнко про проблему солідарності до законодавчих змін щодо мови
викладання в процесі реформування освіти в Україні, проф. Пищек Ґжеґож (Академія
спеціальної педагогіки імені М. Ґжеґожевської у Варшаві) про групову ідентичність, проф.
Тетяни Каменської (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова) про
особливості соціальної солідарності в західноєвропейських країнах і в Україні, проф.
Марини Беділяну (Інститут економічних досліджень «Costin C. Kirițescu» Румунської
Академії наук, м. Бухарест) про вплив енергетичного добробуту на інтеграцію країн
Центральної та Східної Європи, проф. Наталії Коваліско про транскордонне
співробітництво та освітньо-наукову мобільність, д-ра Андрія Єкатеринчука (Інститут
соціології Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні) про сприйняття України та
українців поляками та сприйняття Польщі та поляків українцями та ін.
Конференція відбулась плідною та корисною. Вона посприяла подальшому
поширенню транскордонного співробітництва між науковими спільнотами України,
Польщі, Румунії та Республіки Молдова.

Иррационализм — вера в неограниченные познавательные возможности человеческого невежества.