ХІ Львівський соціологічний форум «Соціологія сьогодення: тенденції та переспективи розвитку»

30 березня 2018 року у Дзеркальній залі Львівського національного університету імені Івана Франка у форматі круглого столу відбувся ХІ Львівський соціологічний форум «Соціологія сьогодення: тенденції та перспективи розвитку». Організували захід Львівське відділення Соціологічної асоціації України (САУ) спільно із кафедрою соціології Університету. У роботі Форуму взяли участь представники низки наукових та освітніх інституцій, соціологічних центрів, агенцій і служб з усіх регіонів країни. Цьогорічний захід збігся з урочистостями з нагоди ювілею доктора соціологічних наук, професора кафедри соціології ЛНУ ім. Івана Франка, віце-президента Соціологічної асоціації України Наталії Йосипівни Черниш.

Учасників форуму привітав Ректор Львівського університету, професор Володимир Мельник, наголосивши на важливості такого наукового зібрання і, зокрема, на видатній ролі Наталії Черниш у становленні та розвитку львівської соціологічної школи. Вітальні слова виголосили також президент Соціологічної асоціації України, ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, професор Віль Бакіров і декан історичного факультету Львівського університету, професор Роман Шуст.

З фундаментальною доповіддю «Стан сучасного соціологічного теоретизування: глобальний досвід та локальні специфікації» виступила доктор соціологічних наук, професор Наталія Черниш. У виступі було окреслене дискусійне поле Форуму: кризові явища у соціологічному теоретизуванні та спроби створення метатеорії в умовах соціологічної мультипарадигмальності та міждисциплінарності; нові соціальні та наукові виклики, які загострюють питання майбутнього соціології як науки.

У виступах доктора філософських наук, завідувача відділу методології і методів соціології Інституту соціології НАН України Євгена Головахи та доктора соціологічних наук, завідувача Відділу соціальних структур Інституту соціології НАН України Сергія Макеєва було підкреслено необхідність активізації як теоретико-методологічного, так і методичного пошуку в сучасній українській соціології. Зрештою, такі висновки одностайно підтримали всі учасники Форуму, які наголошували, що в ситуації мультипарадигмальності сучасної соціологічної науки зростання міждисциплінарності та запровадження інноваційних методів соціологічних досліджень, регулярні фахові зустрічі й обговорення гострих проблем мають стати нормою.

Завершили програму заходу урочистості з нагоди 70-річного ювілею Наталії Черниш — одного із перших в Україні доктора соціологічних наук. Численні наукові та організаційні здобутки Наталії Йосипівни включають численні публікації в українських та зарубіжних наукових виданнях, авторство найбільш популярного та знаного тисячами читачів підручника «Соціологія: курс лекцій», започаткування роботи Центру моніторингу Львівського університету, багаторічна плідна участь у проведенні трендового дослідження «Львів — Донецьк: соціальні ідентичності в сучасній Україні», започаткування видання фахового соціологічного видання «Вісник Львівського університету: серія соціологічна» та проведення щорічного Львівського соціологічного Форуму. До вітальної естафети долучилися представники провідних соціологічних інституцій України, колеги та співробітники із Львівського університету, представники соціологічних центрів та студенти-соціологи.

Організатори конференції зазначають, що змістовні доповіді гостей з усієї України, динамічні насичені дискусії дають підстави стверджувати, що робота Форуму була вдалою та продуктивною.

За матеріалами кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка

Ценностный нейтралитет — принцип воздержания от ценностных суждений в социальном познании, необходимый потому, что сквозь призму моральных ценностей социальная реальность недоступна ни восприятию, ни пониманию.