Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв

Шановні колеги!

Презентуємо Вам результати моніторингу суспільних настроїв під час карантину.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Вибіркова сукупність:  I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.).

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 4%.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.


RG_UA_CC_032020_press (1) RG_Quarantine_032020_press (1)

Теги
Интервьюирование — процесс опроса респондента интервьюером, равно невыносимый для обоих, поскольку первый мнения не имеет, но вынужден высказывать, а второй имеет, но вынужден скрывать.