Роль жінок в українському суспільстві

Шановні колеги!

Презентуємо Вам результати опитування «Роль жінок в українському суспільстві», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг. Дослідження проведене 21-25 лютого 2020 року.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше  2,2%.


RG_Women_032020_press RG_Women_032020_press

Теги
Стереотипы — примитивные представления о социальной действительности, укоренившиеся в обыденном сознании; такого же рода представления в сознании социологов именуются социологическими знаниями.