Рік президента Зеленського: оцінки громадян

Шановні колеги!

Презентуємо Вам результати дослідження «Рік президента Зеленського: оцінки громадян».

Терміни проведення: 12-13 травня 2020 року

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом поселення і регіоном проживання.

Вибіркова сукупність:  3000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,8%.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.


RG_Ukraine_monitoring_052020_press_RU RG_Ukraine_monitoring_052020_press RG_Ukraine_monitoring_052020_press

Теги
Ценностный нейтралитет — принцип воздержания от ценностных суждений в социальном познании, необходимый потому, что сквозь призму моральных ценностей социальная реальность недоступна ни восприятию, ни пониманию.