Психологічні маркери війни

Шановні колеги!

Презентуємо Вам результати чотирнадцятого загальнонаціонального опитування з початку війни: Психологічні маркери війни, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 18-19 червня 2022 р.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Соцiологiчна група “Рейтинг”

www.ratinggroup.ua

www.facebook.com/sociological.group.rating


RG_1200_UA_PcychoMarkers_062022_ХІV_press

RG_1200_UA_PsychoMarkers_062022_XIV_press

Теги