Оцінка ситуації в країні, довіра до політиків, електоральні  орієнтації громадян

Шановні колеги, пропонуємо до Вашої уваги результати соціологічного дослідження Центру Разумкова «Оцінка ситуації в країні, довіра до політиків, електоральні  орієнтації громадян».

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 29 січня по 3 лютого 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.  Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Посилання на дослідження: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-politykiv-elektoralni-oriientatsii-gromadian-sichen-liutyi-2021r

Теги