Гендерні ролі і стереотипи

Шановні колеги!

Презентуємо Вам результати дослідження «Гендерні ролі і стереотипи», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 27-28 лютого 2021 р.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews  -телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).

Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%


RG_Gender_032021_fin RG_UA1500_Gender_032021_press

Теги
Ценностный нейтралитет — принцип воздержания от ценностных суждений в социальном познании, необходимый потому, что сквозь призму моральных ценностей социальная реальность недоступна ни восприятию, ни пониманию.