V Науково-практична конференція «Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект»

28-29 березня 2019 р. в Черкаському державному технологічному університеті за ініціативи кафедри філософських і політичних наук ЧДТУ відбулась ювілейна V науково-практична конференція «Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект». Співорганізаторами заходу стали Міністерство освіти і науки України, Черкаське регіональне відділення Соціологічної Асоціації України та Центр соціальних технологій ЧДТУ.

Наукову дискусію, яка об’єднала понад 50 вчених, студентів, аспірантів різних освітніх і наукових закладів та організацій, було присвячено обговоренню актуальних проблем і потреб сучасного суспільства.

В рамках пленарного засідання наукові доповіді представили Карпенко Катерина Іванівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії Харківського національного медичного університету «Проблеми сучасної цивілізації в контексті ХХIV Всесвітнього Філософського Конгресу», Мироненко Петро Володимирович – доктор політичних наук, президент Академії політичних наук «Інститут президентства в Україні», Жук Михайло Васильович – кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Філософські виміри 2020», Бойко Анжела Іванівна – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософських і політичних наук Черкаського державного технологічного університету «Сучасні філософські тренди», Куцепал Світлана Вікторівна – доктор філософських наук, професор, Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Я. Мудрого «Соціальна міфологія в умовах гібридної війни», Куницький Микола Прокопович – кандидат політичних наук, проректор, Черкаський державний технологічний університет «Політична поведінка як «індикатор» досягнень та ризиків демократичної трансформації українського суспільства».

Подальші наукові дискусії було продовжено в ході роботи наступних секцій:

  1. Сучасні гуманітарні технології в освіті
  2. Трансформації соціокультурної реальності: виклики, ризики, перспективи розвитку
  3. Людина інноваційної доби: нові концепти та сучасні рішення
  4. Суспільні науки та проблеми сучасної цивілізації: пошуки, досягнення, проекти, гіпотези
  5. Сучасні політичні технології
  6. Філософські основи соціально-політичного прогнозування.

За результатами роботи конференції активних учасників, 10 з яких є членами Черкаського регіонального відділення Соціологічної Асоціації України, було нагороджено подяками та сертифікатами.

У рамках конференції було також представлено наукові досягнення кафедри філософських і політичних наук, фото-проект студентів кафедри ФІПН «Сучасні образи філософії», проведено Постерну сесію з презентацією доповідей студентів, магістрантів, аспірантів ЧДТУ. Справжньою окрасою заходу став майстер-клас з організації публічного виступу д.філос.н. Світлани Куцепал.

Інформація про захід за посиланням

Ценностный нейтралитет — принцип воздержания от ценностных суждений в социальном познании, необходимый потому, что сквозь призму моральных ценностей социальная реальность недоступна ни восприятию, ни пониманию.