Запрошуємо до публікації в фаховому журналі "Габітус"

Шановні колеги! Запрошуємо всіх бажаючих до співробітництва з фаховим науковим журналом категорії «Б» «ГАБІТУС».

У науковому журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з соціологічних та психологічних наук на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. На підставі Наказу МОН України від 17.03.2020 № 409 (додаток 1) журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальностей 053. Психологія, 054. Соціологія.

Пріоритетами журналу є: підтримка молодих науковців; дослідження проблем розвитку Причорноморського регіону; інформування наукової спільноти про сучасні монографічні дослідження та проблеми соціологічної та психологічної освіти.

Для розгляду питання про публікацію статті у науковому журналі Випуск 14/2020 необхідно заповнити електронну довідку про автора та надіслати електронною поштою до редакції журналу на адресу journal@habitus.od.ua не пізніше 26 червня такі матеріали:
1. Статтю, оформлену згідно з вказаними вимогами.
Після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
2. Обов’язково необхідно надіслати відскановану квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Більш детальну інформацію Ви можете переглянути на сайті або в інформаційному листі.


habitus_info

Брачный возраст — возраст, до которого от вступления в брак человека еще может спасти закон.