Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Україна на шляху реформ: проблеми і перспективи»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-теоретичній конференції

«Україна на шляху реформ: проблеми і перспективи»

(ХХХV Харківські політологічні читання)

 яка відбудеться 22 квітня 2022 року у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

На конференції планується обговорення наступних проблем:

  • Політична реформа: попередні результати.
  • Освітня реформа: виживання чи розвиток?
  • Судова реформа: сучасний стан та перспективи.
  • Реформи в галузі культури та медицини.
  • Реформи у сфері оборони та національної безпеки.
  • Децентралізація: проблеми та перспективи.
  • Нові тренди світової політики та роль України.
  • Проблеми відновлення геополітичної суб’єктності України.

Для участі у конференції необхідно надати:

Тези доповідей повинні бути набрані через 1,5 інтервали (один примірник), а також електронний варіант, надіславши його на e-mail: kafedrasoc@ukr.net (тема листа: ЧИТАННЯ) або принести на флеш-накопичувачі, набраний у редакторі Microsoft Word (.docx), шрифт Times New Roman, кегель 14; усі поля – 2 см., відступ (абзац) – 1,25, заповнивши при цьому реєстраційну форму учасника читань: https://forms.gle/QWDRZBoXPvQsrBLh9 (обов’язково для заповнення; якщо не відкривається форма, скористуйтеся іншим браузером).

             ОБСЯГ:

  • до 2 стор. – для студентів,
  • до 5 стор. – для аспірантів, кандидатів та докторів.

У правому верхньому кутку вказати ініціали та прізвище автора; другий рядок – науковий ступінь, вчене звання, третій рядок – ЗВО; по центру ‑ назва статті великими літерами (зразки додаються на 2 арк.). Посилання ‑ у квадратних дужках. Оформлення списку літератури згідно нових вимог.

Робочі мови конференції: українська, російська та англійська.

Матеріали для участі у  конференції приймаються до 22.03.2022 р.

Детальна інформація щодо умов участі у вкладеному листі.


Інформаційний лист_35_ПОЛ_читання