VII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу»

Кафедра соціології та масових комунікацій Криворізького державного педагогічного університету 21 жовтня 2022 року в очному і онлайн режимі проводить VII Міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційне суспільство і Природа: вектори взаємовпливу».

 Тематична спрямованість конференції передбачає роботу таких напрямків:

  1. Філософські, соціальні та психологічні проблеми взаємодії Соціуму з Людиною і Природою.
  2. Інформаційні та мас-медійні технології взаємодії «Суспільство-Людина-Природа».
  3. Екологічна етика, культура та система цінностей у взаємодії «Суспільство-Інформація-Природа».

 Планується видання наукових матеріалів учасників Конференції у 2-х виданнях, які включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі соціальних наук (054 – Соціологія):

  1. «Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики» (технічні вимоги: http://soctech-journal.kpu.zp.ua/avtoram)
  2. «Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації» (технічні вимоги: http://www.zhu.edu.ua/journal_cpu/index.php/der_sc/about/submissions#authorGuidelines)

Текст статті має бути структурований відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 №7-05/01 та традицій журналів. Статті, які не відповідатимуть вимогам п. 3 Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1, до друку не прийматимуться.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.

Заявки та статті приймаються до 10 жовтня 2022 року.

Редколегія залишає за собою право редагувати або відхиляти надіслані матеріали. Статті, не прийняті до друку, не повертаються.

Матеріали надсилати за адресою: 50086, Кривий Ріг, проспект Гагаріна, 54. Криворізький державний педагогічний університет, кафедра соціології та економіки, тел.: (056) 470-13-41

Оргкомітет конференції: Калашникова Людмила Володимирівна (lvkalashnikova198@gmail.com), (моб.097 51 71 538); Лобанова Алла Степанівна lobanova-as@ukr.net (моб. 067-134-51-37), Грабовець Ірина Володимирівна (iryna.hrabovetz@kdpu.edu.ua    тел. 066-7204539).

Заявку та електронний варіант статті  надсилати за електронними адресами.

Детальна інформація щодо умов участі – у листі нижче.


інформ_лист_Кривий_Ріг_2022