Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні дослідження в соціальній сфері»

Тематичні напрямки конференції:

1. Проблемне поле сучасних соціальних досліджень

2. Кадровий менеджмент і сучасні технології управління

3. Соціальна допомога та проблеми психологічного консультування

4. Сучасна теорія і практика соціальної роботи

5. Соціальна політика та права людини

6. Соціальна педагогіка

7. Проблеми підготовки фахівців у вищій школі.

Матеріали приймаються до 8 листопада 2019 р. Мови конференції – українська, російська, англійська. Для авторів з України організаційний внесок становить 200 грн. Організаційний внесок включає витрати на  публікацію (до 3 сторінок), розміщення матеріалів на сайтах. Тези, обсяг яких перевищує 3 сторінки, сплачуються додатково з розрахунку 25 грн. за кожну повну (неповну) сторінку тексту, що перевищує ліміт. Отримання додаткових збірників співавторами відбувається при додатковій сплаті 120 грн. Отримання сертифікату учасника конференції – 35 грн.

Для участі в конференції необхідно:

оформити заявку (форма та зразок додається);

Заявка заповнюється українською та англійською мовами, якщо тези представлені українською мовою; російською та англійською – якщо тези представлені російською мовою; англійською мовою – якщо тези представлені англійською мовою.

– оформити тези згідно вимог:

Текст набирається в редакторі не нижче версії Microsoft Word 2003 for Windows. Формат А4. Всі поля – 20 мм. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14 pt. Інтервал – полуторний. Вирівнювання тексту – по ширині.

Автоматичну нумерацію, перенесення, рисунки, формули, таблиці рекомендується не використовувати. Необхідно розрізняти символи «дефіс» і «тире».

Матеріали розміщуються в такій послідовності (зразок додається):

резюме на мові тез:

– прізвища, ініціали авторів, місто, країна;

– назва тез великими літерами;

– текст резюме (2-3 речення);

резюме англійською мовою:

– прізвища, ініціали авторів, місто, країна;

– назва тез великими літерами;

– текст резюме (2-3 речення);

тези

література

Літературні джерела (не більше 3) розміщуються в алфавітному порядку. Номер посилання розміщується в тексті в квадратных дужках. За необхідності вказуються конкретні сторінки (наприклад, [4, с. 12]).

Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність наданої інформації, відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та этики, професійно-змістову коректність, правильність посилань на літературні джерела несуть автори.

– оплатити публикацію та зробити електронну копію квитанції про  сплату;

Сплачування в гривнях відбувається шляхом поповнення карточного рахунку

№ 5168 7551 0125 4437

в терміналах ПриватБанку. Отримувач: Корнещук Тимур Георгійович.

За відсутності квитанції, – в електронному листі, що супроводжує заявку та тези, необхідно вказати ПІБ відправника, суму переказу, час переведення коштів.

Розрахунок готівкою можна провести за адресою: м. Одеса, пр. Шевченка, 1.; хімкорпус; каб. 105, 106.

Заявка, тези конференції та електронна копія квитанції про сплату відправляються за електронною адресою vtory@te.net.ua трьома word doc файлами, що вкладені в один лист. Назви файлів відповідають прізвищу та імені першого автора та набираються латинськими літерами (наприклад, IvanovР-regform,  IvanovР-article, IvanovР-pay).

Для отримання додаткової інформації щодо оформлення й сплати звертайтеся до Головного редактора Корнещук Вікторії Вікторівни:

Тел.: +38 048 705-86-94, +38 050-508-12-89, e-mail: vtory@te.net.ua

Збірник матеріалів конференції зареєстрований як періодичне видання у Міжнародному Центрі ISSN в Парижі (ідентифікаційний номер друкованої версії: ISSN 2409-1359), що діє за підтримки ЮНЕСКО та Уряду Франції.


Заявка, зразок (DOC)