"Круглий стіл" з приводу 20-ї річниці виконання настанов Указу Президента України від 25.04.2001 р. «Про розвиток соціологічної науки в Україні»

Шановні колеги!

Пропонуємо взяти участь в онлайн-дискусії у форматі віртуального “круглого столу” з приводу 20-ї річниці виконання настанов Указу Президента України від 25.04.2001 р. «Про розвиток соціологічної науки в Україні», що пройде 14 травня 2021 року (початок о 13 годині) на платформі Google Meet кафедри соціології та політології НАУ в рамках заходів щорічного відзначення Дня науки в Україні.

Захід відбудеться за посиланням https://meet.google.com/zhv-xmfx-vku

Текст для започаткування обговорення: Публіцистичне есе Яковенка Ю.І. Своєчасні думки з приводу 20-річчя указу президента України «Про розвиток соціологічної науки в Україні» (Соціологія: ТММ, №1, 2021 р.), де викладено суб’єктивне сприйняття автором діяльності державних установ з приводу виконання ними настанов Указу Президента України «Про розвиток соціологічної науки».

Питання проекту порядку денного є ніщо інше як саме настанови згаданого Указу:

 1. започаткування державних наукових програм у галузі соціології з метою вивчення найактуальніших соціальних, у тому числі соціально-психологічних проблем українського суспільства та розроблення пропозицій щодо його подальшого розвитку;
 2. заснування державних ґрантів вченим для здійснення наукових досліджень у галузі теорії і методології соціологічної науки;
 3. створення за участю об’єднань громадян, що здійснюють соціологічні дослідження, банку соціологічних даних з метою забезпечення органів виконавчої влади, засобів масової інформації та інших користувачів науково обґрунтованими соціологічними даними;
 4. розширення міжнародного співробітництва у галузі соціології;
 5. проведення у другому півріччі 2001 року в м. Києві всеукраїнського семінару для обговорення питань сучасного стану соціологічної науки, її завдань і ролі в суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку України;
 6. вивчення питання щодо створення та поновлення соціологічних і соціально-психологічних служб на державних підприємствах, в установах та організаціях, насамперед у навчальних закладах, та їх кадрового забезпечення фахівцями у галузі соціології;
 7. поширення соціологічних знань серед населення;
 8. надання підтримки вітчизняним соціологічним виданням;
 9. забезпечити щорічне включення до державного замовлення на науково-технічну продукцію завдань з проведення прикладних соціологічних досліджень;
 10. передбачати під час формування проєктів Державного бюджету України на 2002 рік та наступні роки фінансування проведення прикладних соціологічних досліджень, що здійснюють за державним замовленням;
 11. передбачати збільшення коштів для забезпечення державних бібліотек вітчизняними й іноземними виданнями із соціології та суміжних наук

Для створення оптимальних умов роботи круглого столу просимо майбутніх учасників не пізніше 11 травня ц. р. повідомити про бажання прийняти участь в діяльності круглого столу, а головне – вказати ті номери питань з проекту порядку денного, з яких намір маєте виступити задля упорядкування надання слова в запланованій дискусії.

Контакти для повідомлень:

e-mail: iurii_iakovenko2017@ukr.net

Tel.:    (067) 752 15 12 – Яковенко Юрій Іванович – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та політології НАУ

            (067) 645 47 48 – Хомерікі Олена Андріївна – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології НАУ

Вважаємо доречним за підсумками майбутньої роботи створення робочої групи для підготовки наступного обговорення наведених вище питань на черговому конгресі САУ та з’їзді САУ в м. Харків у жовтні 2021 р. з метою оформлення базової складової резолюції Конгресу САУ та інших документів.


ОГОЛОШЕННЯ про круглий стіл 14 травня