Кращий молодий соціолог року – 2020-2021

ОГОЛОШЕННЯ

комісії конкурсу «Кращий молодий соціолог року»

на здобуття премій імені Наталії Паніної та Ірини Попової

Шановні колеги!

У цьому році для всіх нас склалася вкрай складна ситуація. Мабуть, у зв’язку з цим на конкурс «Кращий молодий соціолог – 2020» було подано всього 4 роботи. З огляду на те, що за умовами конкурсу передбачено 4 премії, засновниками і комісією конкурсу прийнято рішення продовжити термін проведення конкурсу на один рік до 20 вересня 2021 року.

Представлені в цьому році роботи пройшли конкурсний відбір і візьмуть участь в конкурсі «Кращий молодий соціолог 2020-2021 рр.». Тема і умови конкурсу залишаються ті ж самі.

Тема конкурсу: «Глобальні і локальні кризи: переосмислюючи українське суспільство».

Умови конкурсу:

До участі в конкурсі запрошуються особи, які мають повну вищу освіту (диплом бакалавра, магістра або спеціаліста) і яким на 1 вересня 2021 року не виповнилося 35 років.

Для участі в конкурсі на розгляд конкурсній комісії слід подати три документи в електронному вигляді (як додаток в одному листі):

  1. Одна наукова робота номінанта без співавторів у вигляді статті в журналі/збірці статей. Обсяг роботи — до 2 др. арк. (до 80000 знаків). Ця робота має бути опублікована в офіційно зареєстрованому українському або іноземному виданні в паперовому або електронному вигляді (що підтверджується повним посиланням на джерело публікації). До конкурсу приймаються роботи, від дня публікації яких (тобто від дати, коли видання було підписано до друку) минув не менш ніж один місяць, але не більш ніж три роки.

Текст статті слід надіслати до конкурсної комісії разом з іншими конкурсними документами українською, російською або англійською мовою з позначенням вихідних даних публікації.

  1. Сторінка з інформацією про автора та його професійні здобутки (CV), де необхідно зазначити: ПІП номінанта, поштову та електронну адресу, номер телефону, відомості про освіту та досвід роботи, перелік публікацій домінанта.
  2. Есе з оригінальною авторською назвою (обсягом не більш як 20000 знаків) на тему «Глобальні і локальні кризи: переосмислюючи українське суспільство».

Учасниками конкурсу можуть бути переможці конкурсу «Кращий молодий соціолог року» минулих років (до участі в конкурсі не приймаються роботи дворазових переможців конкурсу).

Усі файли мають бути у форматі MS Word (doc. або docx. )

Документи слід надсилати прикріпленими файлами в одному електронному листі на електронну пошту panina.fund@gmail.com

У темі електронного листа слід вказати: Конкурс «Кращий молодий соціолог – 2021».

Повідомлення про тему і формат чергових Читань пам’яті Наталії Паніної буде розміщено окремо на сайтах САУ, Інституту соціології НАН України та в Фейсбуці.

Голова конкурсної комісії О.Куценко,

секретар О.Жуленьова


Інформація щодо конкурсу-Кращий молодий соціолог 2020

Ценностный нейтралитет — принцип воздержания от ценностных суждений в социальном познании, необходимый потому, что сквозь призму моральных ценностей социальная реальность недоступна ни восприятию, ни пониманию.