ХІІ НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ «СОЦІОЛОГІЯ – СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ»

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (м. Львів, Україна)

Кафедра соціології та соціальної роботи

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

У ХІІ НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

«СОЦІОЛОГІЯ – СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ – РЕГУЛЮВАННЯ

СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ»
Дата проведення конференції: 9-10 червня 2022 року.

Завдання конференції: обговорення актуальних соціальних проблем країн Центрально-Східної Європи, зокрема, соціальних вимірів російської агресії проти України, підвищення інтересу молодих дослідників до активної наукової діяльності в галузі соціології, соціальної роботи та соціального забезпечення, сприяння формуванню наукових зв’язків між провідними навчальними і науковими закладами гуманітарного профілю України та зарубіжних країн.
Спільна участь студентів, аспірантів і їхніх наукових керівників вітається.
Наявність наукового керівника для студентів та аспірантів обов’язкова (якщо науковий
керівник НЕ є співавтором).

Робота конференції передбачається за напрямами:
● Глобалізаційні процеси в сучасному світі та перспективи країн Центрально-Східної Європи в ситуації російської агресії;
● Російська агресія проти України: соціологічний аналіз комплексу соціальних проблем;
● Вимушені переселенці в Україні та країнах Центрально-Східної Європи;
● COVID-19 як цивілізаційний виклик: реакції країн Центрально-Східної Європи;

● Розмаїття соціокультурних практик у сучасному суспільстві: шлях пошуку його єдності чи провокування розколів;
● Проблеми самореалізації молоді в сучасному суспільстві;
● Освіта в умовах екстремальних суспільних ситуацій;
● Соціальні проблеми нестабільних суспільств: ідентифікація та пошук шляхів регулювання;
● Суб’єкти регулювання соціальних проблем та їх взаємодія;
● Інформаційний супровід і медіаформати соціальних проблем;
● PR-технології у процесі врегулювання соціальних проблем;
● Державні та громадські соціальні служби: особливості роботи та їх взаємодія;
● Соціальні детермінанти здоров’я населення, громад, сімей, індивідів у часи пандемії COVID-19;
● Здоров’єзбережувальна діяльність соціального працівника в мирних умовах і під час війни;
● Соціальні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні і біженців в умовах російської військової агресії
● Проблеми психічного здоров’я населення в умовах війни
● Інклюзивна освіта і соціальна інклюзія
● Соціальна робота і соціальне забезпечення в системі інструментів регулювання соціальних проблем;
● Сучасні практики соціальної роботи в умовах пандемії та інших глобалізаційних викликів.

Умови участі: До участі у конференції запрошуються усі особи, зацікавлені у тематиці
конференції.
Робочі мови: українська, англійська, польська.
Форма участі: очна, дистанційна.
За результатами конференції буде видано збірник матеріалів конференції (у електронному вигляді). Матеріали виступу публікуватимуться мовою оригіналу.
Заявка на участь у конференції та тези доповіді приймаються до 27 травня 2022 року
Заявку на участь у конференції просимо заповнити за посиланням
https://forms.gle/HN2bctXkdK5GcKgG9
Оформлені тези доповіді прикріпленим файлом за нижче наведеними зразками просимо
надсилати на електронну адресу: socio.nulp@gmail.com
Файл з матеріалами має бути названо наступним чином: Surname_Name_Article.docx
Наприклад, Herus_Olha_Article.docx.

За додатковою інформацією звертатися: socio.nulp@gmail.com

Герус Ольга Ігорівна +380674471854

Деталі участі в інформаційному листі.конф_2022_09.05.(1)