Міжрегіональний «круглий стіл» «Е. Дюркгейм і сучасність»