Суспільно-політичні настрої киян

Шановні колеги!

Презентуємо Вам результати опитування «Суспільно-політичні настрої киян», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг». Дослідження проведене 4-7 квітня 2020 року.

Аудиторія: мешканці Києва від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Вибіркова сукупність 2000 респондентів. Метод опитування CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше  2,2%.


RG_Kyiv_042020_press RG_Kyiv_042020_press

Теги
Ценностный нейтралитет — принцип воздержания от ценностных суждений в социальном познании, необходимый потому, что сквозь призму моральных ценностей социальная реальность недоступна ни восприятию, ни пониманию.