"Старшокласник - 2021". Звіт (Одеса)

Кафедрою соціології факультету міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова при підтримці Департаменту освіти і науки Одеської міської ради восени 2021 року був проведений черговий етап репрезентативного моніторингового дослідження методом анкетного опитування. Даний моніторинг ведеться відділенням соціології з 1993 року. Етапи повторюються через кожні три роки. Останній етап моніторингу проводився в 2016 році, звіт було представлено до Департаменту освіти і науки Одеської міської ради. Об’єктом дослідження виступали старшокласники міста Одеси, майбутні випускники шкіл (учні 10-11 класів). Предметом вивчення були цінності, життєві орієнтації і настрої, що впливають на вибір майбутньої професії; відмінні риси сучасної сім’ї, відношення між батьками і дітьми; повсякденні практики старшокласників міста Одеси.

Пропонуємо вам ознайомитись зі звітом дослідження.

Звіт Старшокласник 2021

Теги