Динаміка електоральних настроїв та очікування від місцевих виборів

Шановні колеги!

Презентуємо Вам результати опитування «Динаміка електоральних настроїв та очікування від місцевих виборів», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг.

Аудиторія: населення України від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.  Помилка репрезентативності дослідження: не більше  1%. Терміни проведення: 29 серпня-3 вересня.


RG_Ukraine 10000_092020 press RG_UA_092020 electoral

Теги
Интервьюирование — процесс опроса респондента интервьюером, равно невыносимый для обоих, поскольку первый мнения не имеет, но вынужден высказывать, а второй имеет, но вынужден скрывать.