«Вища школа в сучасному світі: вплив вітчизняних ЗВО на економічний, соціальний та культурний розвиток України» (2019 р.) за дорученням Світового банку

Соціологічне дослідження, присвячене аналізу проблем життєдіяльності української системи вищої освіти, мало за мету з’ясування бачення співробітників українських вишів І-ІV рівня акредитації ролі (місії) ЗВО, в якому вони працюють, його внеску в економічний, соціальний та культурний розвиток регіону та країни в цілому; їхнього уявлення про позитивні та негативних аспекти системи управління ЗВО, його автономію у вирішенні ключових питань своєї діяльності, її можливостей та обмежень; бачення проблем взаємодії ЗВО з цільовою аудиторією та зовнішнім середовищем тощо.

До вибірки дослідження потрапили такі ЗВО, як Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (ХНУ), Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ), Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (ДДПУ), Електромеханічний технікум Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (ХЕМК), Черкаський державний бізнес-коледж (ЧДБК) (коротка інформація про ці ЗВО надана у додатках до цього звіту). Серед них: 3 виші ІІІ- ІV рівня акредитації, 2 – І-ІІ рівня акредитації. Зазначені виші представляють східний, центральний та західний регіони України.
Дослідження проводилося методом фокусованого групового інтерв’ю, який дає змогу почути «голос» самих респондентів, їхню власну думку про ті чи інші проблеми сучасної вищої школи; є елементом зворотнього зв’язку між вишами, їхніми викладачами/студентами/аспірантами та органами державного управління освітою, місцевого самоврядування тощо. Вдалий досвід використання такого методу був отриманий завдяки проведенню дослідження «Реформи вищої школи України в оцінках учасників освітнього процесу» (2015-2016 рр.), а також «Якість медичної освіти: погляд управлінців, викладачів та студентів» (2018 р.), проведених Соціологічною асоціацією України на замовлення МОН України.

В межах дослідження, результати якого представлені у цьому звіті, всього було проведено 5 фокус-груп, у яких взяли участь представники ректорату, деканського корпусу, завідувачі кафедр, пересічні викладачі перелічених вище ЗВО.
Фокус-групи були проведені з 29 березня по 3 квітня 2019 року.

Інструкція для проведення фокусованого групового інтерв’ю та його гайд представлені у додатках.
Всього у фокус-групах взяли участь 50 учасників. Серед них: 27 чоловіків та 23 жінки, 5 осіб – у віці до 30 років, 11 осіб – у віці до 40 років, 16 осіб – у віці до 50 років, 12 осіб – у віці до 60 років, 5 осіб – у віці до 70 років, 1 особа – у віці 72 роки. З них 27 осіб – кандидати наук, 7 – докторів наук; 4 – проректори, 3 – заступники директора коледжу, 7 – деканів, 1 – заступник декана, 11 – завідувачів кафедр або відділів. Стаж роботи учасників фокус-груп у вищій школі становить від 1 до 50 років.
Хід фокус-груп фіксувався завдяки аудіо- або відеозапису. Стенограми фокусованих групових інтерв’ю представлені у додатках до цього звіту.
Фокус-групи проводили досвідчені фахівці – члени Соціологічної асоціації України. За свідченням модераторів фокус-груп, вони пройшли жваво, питання, що ставилися, викликали неабиякий інтерес учасників, з приводу деяких із них виникали дискусії.

ЗВІТ_ОСВІТА_2019