«КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ В СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ»

Соціологічне дослідження мало на меті з’ясування системних чинників, що уможливлюють корупційні ризики у вітчизняній медичній освіті, а також виявлення існуючих практик їхнього подолання в закладах освіти. Дослідження проведено фахівцями Соціологічної асоціації України та Київської школи економіки за підтримки проекту «Підтримка реформ охорони здоров’я» USAID.

Польовий етап дослідження проведено протягом травня-липня 2019 року.

Дослідження здійснено за допомоги таких якісних методів, як фокусовані групові дискусії та індивідуальні (глибинні та експертні) інтерв’ю.

До вибірки дослідження увійшли заклади вищої освіти (ЗВО) І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації. Серед перших: Харківський обласний медичний коледж (ХОМК), Черкаська медична академія (ЧМА), Київський міський медичний коледж (КММК), Одеське обласне базове медичне училище (ООБМУ), Вашковецький медичний коледж Буковинської державної медичної академії (ВМК БДМК). Серед других: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (НМУ), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (медичний факультет) (ХНУ), Львівський національний медичний університет (ЛНМУ), Тернопільський державний медичний університет імені I. Я. Горбачевського (ТНМУ), Донецький національний медичний університет (ДНМУ). Окрім того, дослідження було здійснено в Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (НМАПО).

У перелічених вище закладах освіти дослідження було здійснено методом фокусованих групових дискусій (ФГД). У межах нашого дослідження було проведено 42 фокусовані групові дискусії у п’яти коледжах та медучилищах, п’яти медичних університетах та одному закладі післядипломної освіти.

Ще одним методом проведення дослідження, як зазначалось вище, були індивідуальні (глибинні та експертні) інтерв’ю. Їхніми учасниками були представники керівних органів охорони здоров’я України, керівники міських та обласних департаментів охорони здоров’я; провідні фахівці, науковці в галузі медицини; студенти, які отримують медичну освіту, роботодавці; представники посольств країн, чиї громадяни навчаються в медичних вишах України; керівники рекрутингових компаній та ін. Всього було проведено 18 глибинних та 30 експертних інтерв’ю.

Аналіз результатів здійсненого дослідження представлено нижче.


Звіт