Звернення Соціологічної асоціації України до Уряду України щодо проведення перепису населення України

Уряд України планував проведення перепису населення України у 2020 році, в бюджеті були виділени кошти на перепис; зараз у рамках підготовки до перепису здійснюється пробний перепис у Києві та в одному з ОТГ Київської області. Але із заяв Міністра Кабінета Міністрів Дмитра Дубілета стало відомо, що з метою економії ресурсів перепис планується відмінити, а замість нього вже в цьому році буде здійснена швидка оцінка чисельності населення за допомогою баз даних мобільних операторів, регістрів населення і калібруючих соціологічних досліджень.

Соціологічна асоціація України вітає проведення швидкої оцінки кількості населення України. Разом з тим, оцінка чисельності населення може бути гарним доповненням, але не може бути заміною перепису населення.

По-перше, під час перепису збирається взаімопов’язана інформація про населення та житловий фонд, яка характеризує структуру домогосподарств, національний, мовний, сімейний склад населення, зайнятість, джерела прибутку, надає можливість мати ці характеристики на рівні окремих територіальних оиниць, включаючи наймаліші географічні території, малі групи населення тощо. Ці дані потрібні для планування соціально-економічного розвитку територій та країни,  планування соціальної інфраструктури (в т.ч. закладів дошкільної, шкільної, професійної та вищої освіти, первинної медичної допомоги, транспортного сполучення, закладів спортивно-дозвіллевої сфери, культури тощо), регулювання розвитку ринку праці, боротьби з бідністю, розробки мовної політики, планування роботи ЗМІ тощо.

По-друге, Уряд мотивував відміну перепису консультуванням з міністрами. Але перепис потрібен не тільки Уряду, але й управлінцям обласного, районного, міського рівня. Він потрібен бізнесу (оцінка людського капіталу для інвестицій, маркетинг своїх товарів, планування), банківській сфері, фондам, громадським організаціям, науковцям та ін.  Перепис має забезпечувати базовою інформацією державу в цілому, а не тільки міністрів.

По-третє, «унікальною перевагою перепису є те, що він представляє весь статистичний всесвіт, аж до найменших географічних одиниць країни» (Фонд ООН у галузі народонаселення, UNFPA, https://www.unfpa.org/census). У пояснення міністра Дубілета сказано, що за необхідності можна буде знайти інші джерела інформації, бази даних чи провести соціологічні дослідження. Така необхідність існує вже давно, але проводити соціологічні дослідження, що репрезентативні для всіх областей, районів, міст і ОТГ просто нереально.

По-четверте, перепис потрібен для співробітництва з іншими державами і міжнародними організаціями, які оцінюють перспективи розвитку країни і можливість інвестицій. Наша статистика має узгоджуватися зі статистикою інших європейських країн. Україна є однією з небагатьох країн, яка майже 20 років не проводить перепис населення.

По-п’яте, серед країн світу, які в 2010 році для проведення перепису обрали  комбінований метод (поєднання «традиційного» та запозичення адміністративних даних), всі або більшість використовували наявні адміністративні регістри населення (населення в цілому, адрес помешкань, будівель та житлового фонду, зайнятості/безробіття, соціального забезпечення, податків, страхування, комерційних підприємтсв та інших). (Європейська Економічна Комісія ООН,  UNECE, https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/2013/Measuring_population_and_housing_2010_RU.pdf). Але всі вони зазначали такі проблеми регістрів, як їх якість, неповноту охоплення населення, відсутність стандартизації даних, технічні та юридичні проблеми доступу, що цілком стосується стану регістів в Україні.

Ми розуміємо зацікавленість Уряду в економії коштів, цілком можливо, що перепис можна зробити дешевшим (наприклад, мати довгу і коротку форму і використовувати довгу форму лише в кожному п’ятому домогосподарстві; закупити не 100 тисяч планшетів, а 25 тисяч і подовжити час проведення перепису тощо). Але відміна повного перепису населення теж має багато негативних (в тому числі фінансових) наслідків, які можуть привести до набагато більших втрат, хоча їх важче оцінити.

Соціологічна асоціація України закликає Уряд докласти зусиль і знайти можливість проведення перепису населення України відповідно до міжнародних стандартів та Рекомендацій Конференції європейских статистиков щодо проведення переписів населення та житлового фонду 2020 року

(http://www.unece.org/publications/2020recomm.html).

Прийнято на засіданні Правління САУ 10 грудня 2019 р.
Президент Соціологічної асоціації України,
академік НАН України
Віль Бакіров

Ценностный нейтралитет — принцип воздержания от ценностных суждений в социальном познании, необходимый потому, что сквозь призму моральных ценностей социальная реальность недоступна ни восприятию, ни пониманию.