Засідання Правління Соціологічної асоціації України 21 квітня 2021 року

Віль Бакіров

 Протокол

засідання Правління Соціологічної асоціації України

21 квітня 2021 року

ПРИСУТНІ: Бакіров В. С. – Президент САУ, голова Правління;

члени Правління: Балакірєва О. М., Головаха Є. І., Горбачик А. П., Дейнеко О. О., Кутуєв П. В., Михайльова К. Г., Мурадян О. С., Кононов І. Ф., Калашнікова Л. В., Паніотто В. І., Романенко С.В., Сокурянська Л. Г., Хижняк Л. М., Чепак В. В., Черниш Н. Й., Щудло С. А. Яковлев Д. В.;

керівники регіональних відділень САУ: Дудко Л. А., Коваліско Н. В., Козловець М. А., Кривошеїн В. В., Лісеєнко О. В., Кириленко О. М., Сокурянська Л. Г. Ковтун О. С., Бабенко С. С., Гугнін Е. А., Шандрук С. К.;

члени комісій САУ: Балакірєва О. М., Зоська Я. В., Кізілов О. І.;

секретар: Аніпченко С. М.

ПРИСУТНІ УСЬОГО: 31.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про виконання рішення Правління САУ від 10 грудня 2020 року щодо журналістського запиту з приводу діяльності одеських соціологів під час електоральних кампаній

Доповідачка: О. Балакірєва

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Прийняти до уваги інформацію Комісії з професійної етики соціолога САУ.
 2. Висловити підтримку журналістам, які виявляють та надають об’єктивну інформацію щодо випадків непрофесійного проведення чи фальсифікації даних соціологічних опитувань; активізувати співпрацю між журналістською та соціологічною спільнотами.
 3. Попри те, що Соціологічна асоціація України не відповідає за діяльність соціологічних центрів, які не акредитовані при САУ, засудити ті з них, які своїми дослідженнями дискредитують вітчизняну соціологію, зокрема «Київський центр реформ та розвитку» та центр «Аргумент».
 4. Акцентувати увагу членів САУ професора Яковлева Д. В., доцента

Яценка М. А. та доцента Полюги В. А. на неприпустимість коментування сумнівних даних зазначених центрів без їхнього критичного осмислення.

 1. Звернути увагу регіональних відділень САУ на доцільність постійної інформаційно-просвітницької роботи зі ЗМІ стосовно висвітлення результатів соціологічних опитувань, особливо електоральних.
 2. Звернути увагу членів САУ на необхідність дотримуватись норм Кодексу професійної етики соціолога при проведенні досліджень та оприлюдненні їхніх результатів.
 3. При презентації чи коментуванні результатів соціологічних досліджень надавати необхідну інформацію щодо методології дослідження, характеристик вибіркової сукупності та обмежень дослідження.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про підготовку до проведення ІV Конгресу Соціологічної асоціації України «Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві» (28-29 жовтня 2021 року).

Доповідачі: В. Бакіров, О. Куценко, Л. Сокурянська

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити організаційний комітет ІV Конгресу САУ у складі членів Правління САУ, керівників регіональних відділень та членів комісій САУ.
 2. Провести ІV Конгрес САУ в онлайн або змішаному форматі (в залежності від епідеміологічної ситуації, що буде складатися наприкінці жовтня 2021 року).
 3. Затвердити формат проведення пленарних засідань ІV Конгресу САУ.
 4. Активізувати роботу модераторів секцій, «круглих столів» та дискусійних панелей з підготовки та залучення до їхнього проведення можливих учасників.
 5. Доручити редагування тез учасників ІV Конгресу САУ керівникам секцій, «круглих столів» та дискусійних панелей.
 6. Здійснити видання тез ІV Конгресу САУ в електронному форматі.
 7. Опублікувати статті учасників ІV Конгресу САУ у фахових виданнях з соціології.
 8. Подовжити термін реєстрації учасників ІV Конгресу САУ до 31 травня 2021 року.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про підготовку до проведення Х з’їзду Соціологічної асоціації України

Доповідачі: В. Бакіров, Л. Сокурянська

УХВАЛИЛИ:

 1. Затвердити організаційний комітет Х з’їзду Соціологічної асоціації України у складі членів Правління САУ, керівників регіональних відділень та членів комісій САУ.
 2. Провести Х з’їзд САУ в онлайн-форматі в першій половині листопада 2021 року.
 3. Визначити такий порядок денний Х з’їзду САУ: 1) звіт роботи Правління САУ протягом листопада 2017 року – вересня 2021 року; 2) затвердження змін до Статуту САУ; 3) переобрання керівних органів САУ.
 4. Визначити квоту представництва колективних та індивідуальних членів САУ на Х з’їзді САУ: один представник від колективного члена САУ, один представник від десяти членів САУ (у випадку, коли кількість членів регіонального відділення САУ менше десяти, обирається один делегат з’їзду).
 5. Регіональним відділенням САУ провести збори, присвячені обранню делегатів Х з’їзду САУ, до 20 жовтня 2021 року.
 6. Керівникам регіональних відділень надіслати списки делегатів Х з’їзду САУ на електронну адресу САУ до 1 листопада 2021 року.
 7. Затвердити робочу групу з питань внесення змін до Статуту САУ у складі: В. Бакіров, О. Балакірєва,
  Н. Коваліско, О. Куценко, В. Паніотто, Л. Сокурянська, Н. Черниш.
Теги