Засідання Правління Соціологічної асоціації України 10 грудня 2020 року

Віль Бакіров

 Протокол

засідання Правління Соціологічної асоціації України

10 грудня 2020 року

ПРИСУТНІ: Бакіров В. С. – Президент САУ, голова Правління;

члени Правління: Балакірєва О. М., Головаха Є. І., Горбачик А. П., Дейнеко О. О., Куценко О. Д., Михайльова К. Г., Паніотто В. І., Романенко С.В., Рущенко І. П., Сокурянська Л. Г., Хижняк Л. М., Хобта С. В., Чепак В. В., Черниш Н.Й.;

керівники регіональних відділень САУ: Сальнікова С. А., Максимович О. В., Дудко Л. А., Коваліско Н. В., Лісеєнко О. В., Кириленко О. М., Сокурянська Л. Г.;

члени комісій САУ: Балакірєва О. М., Зоська Я. В., Кізілов О. І., Чурилов М. М.;

секретар: Аніпченко С. М.

ПРИСУТНІ УСЬОГО: 25.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про підготовку до проведення ІV Конгресу Соціологічної асоціації України «Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві» (28-29 жовтня 2021 року) та Х з’їзду САУ.

Доповідачі: В. Бакіров, Л. Сокурянська

УХВАЛИЛИ:

 1. Провести ІV Конгрес САУ у змішаному (онлайн/офлайн) форматі.
 2. Надіслати проєкт програми ІV Конгресу САУ членам Правління, керівникам регіональних відділень, членам комісій САУ, закордонним колегам та опублікувати його на офіційному сайті САУ та в соціальній мережі «Фейсбук».
 3. Матеріали (програму та тези доповідей) ІV Конгресу САУ підготувати в електронному вигляді. Наукові статті за матеріалами доповідей опублікувати у фахових виданнях з соціології, зокрема в «Українському соціологічному журналі» та Віснику Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи».
 4. Після завершення роботи ІV Конгресу САУ провести Х з’їзд САУ.
 5. Створити комісію для роботи над новою редакцією Статуту САУ.

Відповідальні: Правління САУ, оргкомітет ІV Конгресу САУ.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про видавничу, дослідницьку та науково-організаційну діяльність САУ

Доповідачі: керівники регіональних відділень САУ, Л. Сокурянська

УХВАЛИЛИ:

 1. Прийняти до відома інформацію щодо видавничої та дослідницької діяльності САУ протягом 2020 року.

 

 1. Схвалити роботу САУ та її регіональних відділень з організації та проведення таких заходів:
 • підготовка документів, перелік яких було встановлено МОН Наказом від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України», завдяки чому «Український соціологічний журнал» було включено до переліку наукових фахових видань України (спеціальність – 054) з присвоєнням категорії «Б» (згідно Наказу МОН № 886 від 02.07.2020);
 • проведення соціологічних досліджень:
 • «Корупційні ризики в системі медичної освіти в Україні» (Грант за проектом USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я»);
 • «Місія сучасних університетів» (Грант Світового банку);
 • «Сімейні цінності та репродуктивні установки сучасного студентства» (Україна-Білорусь);
 • розробка програми та інструментарію онлайн-дослідження «Старшокласник –2021»., яке буде проведено у 2021 році;
 • проведення онлайн наукових конференцій, «круглих столів» тощо в регіональних відділеннях САУ.

СЛУХАЛИ:

 1. Про проведення Школи молодого соціолога

Доповідач: Л. Сокурянська

УХВАЛИЛИ:

 1. Провести у травні 2021 року на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна чергову Школу молодого соціолога «Нові протоколи соціологічних досліджень: онлайн як спокуса та загроза» у змішаному (онлайн/офлайн) форматі.

Відповідальні: Сокурянська Л. Г., Аніпченко С. М.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про відновлення діяльності Хмельницького регіонального відділення САУ

Доповідачі: Л. Сокурянська, С. Аніпченко

УХВАЛИЛИ:

 1. Відновити діяльність Хмельницького регіонального відділення у складі САУ за умови отримання необхідних для цього документів (протоколу загальних зборів членів САУ в Хмельницькому).

Відповідальна: Аніпченко С. М.

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про підготовку плану роботи САУ на 2021 рік

Доповідачі: Л. Сокурянська, С. Аніпченко

УХВАЛИЛИ:

 1. Членам Правління та керівникам регіональних відділень надіслати на електронну адресу САУ інформацію про заплановані заходи на 2021 рік.

 

 1. Різне

СЛУХАЛИ:

 1. Про захист докторської дисертації Святенка Івана Олександровича в спеціалізованій вченій раді Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) (https://rubryka.com/article/zhinonenavysna-dysertatsiya/?fbclid=IwAR0VdNT0tV7qOWbPCS1349HEM0cTJIy-3HRle3sKtuE3vooIkSIsASMe13w).

 

УХВАЛИЛИ:

 1. Оцінка тексту та рецензування дисертаційних робіт, визначення відповідності їхнього змісту існуючим вимогам не є функцією такої громадської організації, як Соціологічна асоціація України.
 2. Рекомендувати колегам, які мають зауваження* до дисертаційної роботи І. О. Святенка, надіслати їх до Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації МОН України.

 

 

СЛУХАЛИ:

 1. Про журналістське розслідування діяльності одеських соціологів під час електоральних кампаній (https://texty.org.ua/articles/102448/yak-sociolohichni-pidrahuyi-kivalova-shist-rokiv-malyuvaly-jomu-rejtynh/?fbclid=IwAR3cEmk5DG9iAtvQoTayEi5GeTMah2lOqSV7mADQub3CLOhUaKWyepIK8gg).

 

УХВАЛИЛИ:

 1. На засіданні комісії з професійної етики соціолога САУ розглянути питання щодо журналістських обвинувачень одеських соціологів у фальсифікації даних екзит-полів.
 2. Члени САУ, які хотіли б взяти участь у роботі комісії, мають надіслати свої пропозиції до голови комісії Балакірєвої О. М.
 3. Надати Правлінню САУ пропозиції комісії з цього питання, які мають бути ухвалені на наступному засіданні Правління асоціації.

Відповідальна: Балакірєва О. М.

 

СЛУХАЛИ:

 

 1. Проєкт резолюції засідання Правління Соціологічної асоціації України щодо роботи Дослідницької агенції Fama під час екзит-полів.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити резолюцію* засідання Правління Соціологічної асоціації України щодо роботи Дослідницької агенції Fama та опублікувати її на офіційному сайті САУ, а також надіслати її до інформаційних агенцій.

Відповідальні: Аніпченко С. М., Коваліско Н. В.

 

*Текст резолюції доступний за посиланням:

https://sau.in.ua/opinion/rezolyucziya-zasidannya-pravlinnya-socziologichnoyi-asocziacziyi-ukrayiny/

 

*З експертною думкою щодо докторської дисертації Святенка Івана Олександровича можна ознайомитись за посиланням:

https://sau.in.ua/opinion/ekspertna-dumka-shhodo-zahystu-doktorskoyi-dysertacziyi-svyatenka-i-o-ta-zvernennya-do-sau/

 

 

 

 

Теги