Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна включено до видань категорії «Б»

Людмила Сокурянська

Шановні колеги!

Повідомляємо вам, що Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» включено до переліку наукових фахових видань України з присвоєнням категорії «Б» (згідно Наказу МОН №409 від 17.03.2020).

Запрошуємо вас до публікації у нашому Віснику.

Інформація щодо вимог тут https://periodicals.karazin.ua/ssms/about/submissions

Сторінка Вісника https://periodicals.karazin.ua/ssms


Теги
Ценностный нейтралитет — принцип воздержания от ценностных суждений в социальном познании, необходимый потому, что сквозь призму моральных ценностей социальная реальность недоступна ни восприятию, ни пониманию.