Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія

ISSN 2522-9095 (Online), ISSN 2413-7979 (Print)
Засновник журналу: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Свідоцтво про державну реєстрацію:
КВ №16688-5260 Р від 07.05.2010 р.

Вісник засновано у 2010 році. У виданні якому публікуються результати оригінальних досліджень соціологів з різних країн в усіх сферах соціологічного знання: теорії та історії соціології, методології і методів, дослідження соціальної структури, соціальних груп, відносин і інститутів, різноманітних суспільних явищ, спеціальні та галузеві соціології.

Тематика журналу охоплює сучасні соціальні процеси і актуальні проблеми регіону Центральної, Східної Європи і країн Євразії, але не обмежується ними.

З архівом вісника можна ознайомитися за посиланням.

КАТЕГОРІЇ:
Интервьюирование — процесс опроса респондента интервьюером, равно невыносимый для обоих, поскольку первый мнения не имеет, но вынужден высказывать, а второй имеет, но вынужден скрывать.