Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Соціологія»

ISSN 2227-6521 (Print)
Засновники журналу: Соціологічна асоціація України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21558-11458Р від 21.08.2015
У Віснику опубліковані результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських та зарубіжних учених, а також молодих науковців, представлені на ХХІ Міжнародну наукову конференцію “Харківські соціологічні читання”. Акцентовано увагу на актуальних проблемах та перспективах розвитку пострадянської соціології в умовах соціальних невизначеностей. Для науковців, викладачів, студентів та аспірантів соціологічних спеціальностей та всіх, хто цікавиться соціологічною проблематикою. Видання є фаховим у галузі соціологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 315 від 16.05.2016 р.). н Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 13 від 31.10. 2016 р.)их ених, а також молодих науковців.

Головний редактор:

Бакіров Віль Савбанович – академік НАН України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.

Відповідальний редактор:

Сокурянська Людмила Георгіївна – доктор соціологічних наук, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна.  

Всі випуски:

КАТЕГОРІЇ:
Теодицея — объяснение необходимости зла в обществе: религиозное — для спасения души, научное — для спасения тела.