Український соціум

ISSN 2518-735X (online), ISSN 1681-116X (print)
Засновники журналу: ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України” ГО “Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка” Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України ГО “Центр “Соціальний моніторинг”
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 23518 – 13358 ПР від 08.08.2018 р.
Перший номер наукового журналу “Український соціум” вийшов у світ у квітні 2002 року. За час існування журналу відбувся ряд змін: у складі співзасновників, складі редакційної колегії, зовнішньому вигляді та графічному оформленні журналу. Проте принципи й ідеї, закладені ініціаторами створення журналу, в цілому залишаються незмінними: важливість і актуальність проблематики, наукова добросовісність, неупередженість, не кон’юнктурний розрахунок, а виваженість і принциповість оцінок і суджень з найактуальніших питань суспільного життя. Тематичне спрямування наукового журналу “Український соціум” представлене такими рубриками:
 • Суспільні трансформації: міждисциплінарний аспект.
 • Соціологія.
 • Економіка.
 • Політика.
 • Регіональні акценти.
 • Соціальна політика.
 • Молодий науковець.
 • Моніторинг громадської думки.
 • Думка молоді: результати U-Report.
 • Погляд соціолога.
 • Наукове життя: події, факти, відгуки.
Архів журналу можна переглянути за посиланням.
КАТЕГОРІЇ:
Стереотипы — примитивные представления о социальной действительности, укоренившиеся в обыденном сознании; такого же рода представления в сознании социологов именуются социологическими знаниями.