Соціологія: теорія, методи, маркетинг

ISSN: 1563-3713 (print), 2663-5143 (online)
Засновник журналу: Інститут соціології НАН України
Соціологія: теорія, методи, маркетинг (СТММ) є провідним соціологічним академічним журналом України, що публікує оригінальні рецензовані статті теоретико-методологічного і методичного спрямування, інноваційні статті, які інформують про результати емпіричних досліджень із застосуванням як кількісних, так і якісних методів з широкого спектру соціологічної тематики і сприяють вдосконаленню методологічного супроводу таких досліджень, а також матеріали, які інформують про наукові дискусії та результати наукової діяльності соціологічної спільноти України на національному та міжнародному рівнях, зокрема її комунікацію та співпрацю зі світовим соціологічним співтовариством. Метою журналу є розвиток професійного соціологічного знання та наукової експертизи через публікацію провідних статей та висвітлення результатів передових інноваційних досліджень соціальних проблем та процесів, новітніх методологічних і емпіричних знахідок вітчизняних та зарубіжних соціологів, актуальних теоретичних розробок сучасної соціології. Журнал заохочує подання оригінальних статей та матеріалів, які розширюють рамки наявного соціологічного досвіду, представляють нові соціологічні ідеї і пропонують інноваційні концептуальні та методологічні підходи у соціологічних дослідженнях. До головних рубрик журналу відносяться:
  • Статті
  • Дослідницькі нотатки
  • Наукові дискусії
  • Книжкові рецензії і критичні есе
  • Соціологічна освіта
  • Соціологічна публіцистика
  • Наукові події
Архів журналу можна переглянути за посиланням.
КАТЕГОРІЇ:
Брачный возраст — возраст, до которого от вступления в брак человека еще может спасти закон.