Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність

Соціологічне метатеоретизування: історія та сучасність / За заг. ред. В. Резніка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. 506 с.
Монографія узагальнює результати досліджень ІС НАН України, предмет яких становить історія та сучасний стан метатеоретизування в соціології.