Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві: місто Дніпро. Том 1

Особистість і соціальні інститути в урбанізованому суспільстві: місто Дніпро: монографія: в 2 томах / В. В. Кривошеїн, О. Ю. Висоцький, В. В. Ніколенко та ін.; за заг. ред. професора В. В. Кривошеїна. – Том 1. – Д.: 2018. – 289 с.
Анотація:
Монографію присвячено дослідженню комплексу соціальних проблем сучасного міста на прикладі міста Дніпро. Розглядаються теоретико-методологічні засади дослідження особистості і соціальних інститутів в ур-банізованому суспільстві; проблеми культури сучасного міста, зокрема пи-тання міської ідентичності, історичної та соціальної пам’яті у просторі міста, деякі аспекти ціннісної системи городян; проблеми соціальної сфери, зокрема проблемне поле сучасного міста, екологічні та гендерні питання, деякі аспекти якості вищої освіти в умовах змін ринку праці; проблеми формування міського політичного режиму, зокрема вплив на цей процес коаліцій зростання; проблеми міського самоврядування, зокрема партисипативні міські практики, питання політичної відповідальності міських еліт, лобістський потенціал соціального партнерства, деякі аспекти залучення городян до прийняття рішень у місті тощо. Для науковців, державних службовців, громадських діячів, усіх, хто цікавиться проблемами сучасного міста.