Культура довіри в рекламі та PR технологіях: практикум

Хижняк О. В. Культура довіри в рекламі та PR технологіях: практикум. – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – 96 с.
Анотація:
Навчальний посібник містить теоретичний огляд і методичні напрацювання, що пройшли апробацію в процесі викладання автором курсу «Культура довіри в рекламі та PR» для студентів, які навчаються за освітньою програмою бакалавріату спеціальності «реклама та зв’язки з громадськістю». Наведено розроблені автором практикуми, які дозволяють виробити у студентів професійні компетентності з розробки рекламних та PR-проектів, що спрямовані на формування культури довіри в різних сферах суспільного життя. У посібник включено також завдання до самостійної роботи студентів, теми рефератів, есе, питання до контролю знань, тести. Рекомендовано для викладачів і студентів факультетів соціології і журналістики вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку студентів зі спеціальностей «медіа комунікації та зв’язки з громадськістю», «соціальні комунікації, реклама і PR».
КАТЕГОРІЇ:
Мотивы подчинения — страх, расчет и совесть. Первый преобладает в тоталитарном сообществе, второй — в демократическом, третий — в утопическом.