Історико-теоретичний аналіз дослідницьких програм в соціології

Історико-теоретичний аналіз дослідницьких програм в соціології. Колективна монографія / В. Ворона, В. Казаков, Н. Отрешко, В. Пилипенко, В. Резнік, В. Степаненко; за заг. ред. В. Резніка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. 249 с.
Монографія узагальнює результати досліджень ІС НАН України, предмет яких становить евристичний потенціал постпозитивістської методології аналізу дослідницьких програм І. Лакатоса в соціології.