Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального

Голіков О. С. Фабрикація порядку. Знання в конституюванні соціального : монографія / О. С. Голіков. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – 592 с.
Анотація:
У монографії здійснюється концептуалізація порядку соціального як фабрикованого знаннєвого феномену. Автор, спираючись на широку теоретико-методологічну базу (соціальна антропологія, синтетичні методології, проблематика Іншого, теорії комунікації, дослідження форм суспільної свідомості, соціологія простору), аналізує процеси та модуси конституювання соціального та місця в них знання. Значну увагу приділено перспективам соціологічного дослідження конституювання влади, порядків, режимів, практик з позицій розширеної соціології знання. Запропоновані різноманітні осі епістемологічного упорядкування знання. Здійснено соціологічну концептуалізацію знання як точки перетину суб’єкта дії, Другого (як конкретного іншого) та Третього (як абстрагованого, узагальненого іншого) в площинах дії, комунікації, означування та речовості, що дозволяє авторові розширити інтерпретацію знання. Монографія для соціологів, філософів, спеціалістів з проблематики дискурсу та соціального пізнання.
КАТЕГОРІЇ:
Брачный возраст — возраст, до которого от вступления в брак человека еще может спасти закон.