Інформація щодо вступу до САУ

ДЛЯ ВСТУПУ ДО ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТА АФІЛІЙОВАНИХ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • заява від бажаючого вступити до САУ;
 • письмова рекомендація у вільній формі від діючого члена САУ;
 • заповнена анкета члена САУ;
 • 2 фотографії 3х4 (для членського квитка та особистої справи);
 • копію оплати вступного і щорічного внесків САУ.

ДЛЯ ВСТУПУ ДО КОЛЕКТИВНИХ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 • скановані копії всіх статутних документів організації;
 • відомості про керівника(ків) (ПІБ, регалії, адреса, телефон, електронна адреса);
 • довідка про організацію (теми проектів за останні 3 роки, рік виконання, результати);
 • рекомендація соціолога, який є дійсним членом САУ (проф., д.с.н.);
 • витяг з протоколу засідання регіонального відділення САУ, до якої належить майбутній колективний член;
 • копія квитанції оплати вступного і щорічного внесків САУ.