«Українське суспільство в умовах війни»: XVI Міжнародні соціологічні читання пам’яті Наталії Паніної та Валерія Ворони

«Українське суспільство в умовах війни»: XVI Міжнародні соціологічні читання
пам’яті Наталії Паніної (1949–2006) та Валерія Ворони (1940–2022)
10 грудня 2022 року Інститут соціології Національної академії наук України провів
XVI Міжнародні соціологічні читання на тему «Українське суспільство в умовах війни».
Захід було присвячено пам’яті Наталії Паніної (1949–2006), головного наукового
співробітника Інституту соціології, автора низки загальновизнаних соціологічних методик, та
Валерія Ворони, директора Інституту соціології з 1992 до 2021 року. Співорганізаторами
заходу традиційно виступили Соціологічна асоціація України та Соціологічний центр імені
Наталії Паніної. Соціологічні читання проходили в онлайновому режимі. На пленарному
засіданні було заслухано сім доповідей: «Попередження Питирима Сорокіна сучасному
суспільству: сто років по тому» (Олександр Голіков, Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна); «Війна Росії проти України: динаміка громадської думки США»
(Світлана Хутка, Каліфорнійський університет у Берклі); «Війна як вияв соціального
безумства» (Станіслав Катаєв, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя);
«Комеморація загиблих у війні: зміни у світових практиках та український досвід» (Данило
Судин, Український католицький університет, м. Львів); «Історія та історична пам’ять як
об’єкти світоглядно-ідеологічної боротьби» (Микола Козловець, Житомирський державний
університет імені Івана Франка); «Загрози соціальній безпеці населення на Півдні України:
нові виклики та шляхи мінімізації» (Людмила Калашнікова, Криворізький державний
педагогічний університет); «Історична свідомість населення українського Донбасу та
політика пам’яті країни-агресора РФ на тимчасово окупованих територіях регіону»
(Віталій Масненко, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького).
Кожен доповідач представляв певне регіональне відділення Соціологічної асоціації України.
Другу частину заходу було відведено на круглий стіл. Обговорювалися такі питання:
а) війна та соціальні зміни (структурні, соціокультурні та соціально-політичні); б) спосіб
життя, поведінкові практики та психологічний стан населення у воєнний час; в) особливості
організації соціологічних досліджень та інтерпретації отриманих результатів в умовах війни.
Учасники круглого столу представляли доволі широкий спектр організацій та установ,
зокрема, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний
педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Одеський національний університет імені
І.І. Мечникова, Державний інститут сімейної та молодіжної політики, Львівський
національний університет імені Івана Франка, Чорноморський національний університет
імені Петра Могили, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.
Ушинського, Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-
реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради та ін. Були також дослідники з
Балтійської міжнародної академії (м. Рига) та Колумбійського університету (м. Нью-Йорк).
Модератори Читань — президент Соціологічної асоціації України Віль Бакіров, віце-
президент САУ Людмила Сокурянська, завідувач відділу соціальних структур Інституту
соціології НАН України Сергій Макеєв, а також директор Інституту соціології Євген
Головаха висловили щиру подяку учасникам і гостям та побажали всім миру, добра й
перемоги.