XIX Міжнародна науково-практична конференція «ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ: Війна, насильство та суспільні порядки»

Шановні науковці, викладачі, докторанти, аспіранти!

Запрошуємо вас 16–17 грудня 2022 року взяти участь у

XIX Міжнародній науково-практичній конференції

«ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ:

Війна, насильство та суспільні порядки»

 

Уроки історії вчать, що війна завжди пов’язана з докорінною зміною характеру відносин між державами, народами, націями. Російсько-білоруська повномасштабна воєнна агресія проти суверенітету і територіальної цілісності України відправляє наше суспільство на кілька десятиліть назад, суттєво знижуючи якість життя як прямо через поступ війни територіями, так і опосередковано через зниження доходів та купівельної спроможності, втрату часу, перспектив та можливостей, безробіття, девальвацію та інфляцію, обмеження прав і свобод, посилення бюрократичного апарату тощо. Крім того наслідки війни включають довготривалу фізичну та психологічну шкоду дітям і дорослим, а також зменшення матеріального та людського капіталу через недоотримання освіти, вимушену міграцію та смертність.

Воєнне насильство, що включає широкий спектр насильницьких практик (погроми, бандитизм, міжетнічне, сексуальне насильство, страти, фільтраційні табори, примусовий голод тощо) мілітаризує повсякденне життя, травматизує місцеве населення, руйнує громади та сім’ї та загалом порушує розвиток соціальної та економічної структури держави. Війна в Україні призводить і до суттєвих соціальноекономічних трансформацій в інших країнах світу через асиметричний шок. Усі суспільства ризикують зіткнутися з випадковими й непередбачуваними зовнішніми та внутрішніми змінами, яким вони повинні давати раду. Сучасний суспільний розвиток вимагає одночасного покращення людського капіталу, фізичного капіталу, технологій та інститутів. Іншими словами, за лаштунками баталій та голосом гармат, що не вщухають на полі бою, набирає обертів ще більш визначальний та глобальний процес – зміна світового порядку, що покликана знайти спосіб виходу з економічних, ресурсних, енергетичних та продовольчих мегакриз.

Метою конференції є висвітлення концептуального підходу до війни як структурного елемента та механізму підтримки суспільного порядку та її конститутивної функції для соціальних і політичних інституцій, а також поглиблення і розширення соціологічного дискурсу щодо цілого арсеналу ендогенних і екзогенних чинників соціально-економічної відбудови та трансформації України після перемоги у війні. Конференція включатиме три тематичні напрями та круглі столи.

Тематичні напрями:

  1. Війна як інституціоналізоване насильство: чинники змін на мікро- та макро- рівнях.
  2. Суспільні настрої та практики воєнних часів.
  3. Соціальні порядки в умовах війни: чинники цілісності та стійкості суспільства.

Круглі столи:

  1. Надії, мрії, «реальні утопії»: сценарії повоєнної розбудови українського суспільства.
  2. Оцінювання в контексті війни та повоєнної відбудови.

Важливі дати:

12.12.2022 крайній термін реєстрації для участі в конференції та подання тез доповідей;

13–14.12.2022 сповіщення про прийняття тез доповідей;

15.12.2022 оприлюднення та розсилання програми конференції;

16–17.12.2022 проведення конференції.

Місце проведення конференції:

Конференція відбудеться в онлайн режимі із застосуванням дистанційних технологій. Адреса проведення: м. Київ, просп. Глушкова 4-Д, факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к. 504. Посилання на відеоконференції будуть вказані у програмі конференції, яка розсилатиметься учасникам 15.12.2022 р.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Для участі у конференції слід до 12 грудня 2022 року включно:

  1. Заповнити форму учасника конференції: http://bit.ly/3Ei3XJx
  2. Надіслати на електронну адресу оргкомітету org@soc.univ.kiev.ua електронний варіант тез у файлі формату .doc або .docx (назва файлу «Номер напряму роботи конференції»_«Прізвище та ім’я доповідача латинкою» (Наприклад: 1_PetrenkoPetro.doc). Один доповідач може виступати автором або співавтором лише в одній публікації. Публікації з більш ніж двома співавторами до друку не приймаються.

Тема листа: «Проблеми розвитку соціологічної теорії – 2022».

Вартість участі у конференції:

Участь у конференції – безкоштовна.

За результатами конференції буде видано збірку матеріалів у електронному вигляді та розміщено її у відкритому доступі. Для учасників буде також можливість замовляти паперові примірники збірки.

Деталі в інформаційному листі та додатку.


2022-IDST-Conference-CallForPapers-UKR (4)

2022-IDST-шаблон оформлення тез