Всеукраїнська науково-практична конференція «Придніпровські соціологічні читання»

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціологічні читання», яка відбудеться 4 жовтня 2019 року. Місце проведення: м. Дніпро, перший корпус Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, аудиторія  720.

Планується робота секцій за такими напрямами:

 • Міграційні процеси в соціологічному вимірі
 • Соціальний порядок і безпека в суспільстві ризику
 • Соціальні девіації сучасного суспільства
 • Релігії і міжконфесійні відносини в дзеркалі соціології
 • Особливості формування урбаністичної культури в сучасному суспільстві
 • Культурні різноманіття і міжкультурна комунікація в сучасному світі
 • Стратегії цивілізаційного розвитку: можливості соціального прогнозування
 • Політична культура й ідеологія
 • Проблеми нерівності і конфліктогенний потенціал сучасного суспільства
 • Соціокультурні модуси розвитку сучасного суспільства: традиції та інновації
 • Ціннісні пріоритети суспільства: минуле, теперішнє, майбутнє
 • Соціологічна теорія у (пост)сучасну добу

Збірник матеріалів конференції вийде після конференції (граничний термін видання збірнику – один місяць після проведення заходу). Електронні версії збірнику будуть розміщені на веб-сайті університету.

Інформаційний лист (PDF, 286 Kb)

АНОНСИ
Иррационализм — вера в неограниченные познавательные возможности человеческого невежества.