«Придніпровські соціологічні читання»

Шановні колеги, оргкомітет запрошує вас взяти участь у роботі VІІ всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціологічні читання», яка відбудеться 30 вересня 2022 р. на базі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (в онлайн-режимі).

До участі запрошуються науковці, громадські активісти, здобувачі наукового ступеня, здобувачі вищої освіти.

Вимоги до публікацій: Матеріали виступів направляти на адресу електронної пошти conferencednu_sociology@ukr.net, у темі листа потрібно зазначити прізвище доповідача. Матеріали оформляти в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5, формат документу .doc, .rtf). Параметри сторінки: зверху, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см, абзацний відступ – 1 см. У правому верхньому кутку: ініціали й прізвище автора. Назва – по центру, заголовними буквами. Перелік літератури подавати в кінці статті після слів «Література» в алфавітному порядку (шрифт 12, Times New Roman, інтервал 1). Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках. Обсяг матеріалу, представленого у такому вигляді, повинен мати до 3 сторінок.

Інформаційний лист:

ПСЧ-2022

 

https://cutt.ly/NCpCQPB