Етносоціологічна школа професора Володимира Євтуха. Етнічність у динаміці соціальних просторів: контенти, впливи, висліди

ЕТНОСОЦІОЛОГІЧНА НАУКОВА ШКОЛА ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ЄВТУХА:
(У СПІВПРАЦІ З ЦЕНТРОМ ЕВАЛЮАЦІЇ НАУКОВО-ОСВІТНІХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ)

ЕТНІЧНІСТЬ У ДИНАМІЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРОСТОРІВ: КОНТЕНТИ, ВПЛИВИ, ВИСЛІДИ
21 червня 2023 року
Мова: українська, англійська.
Локація: Український державний університет імені Михайла Драгоманова
(Київ, вул. Пирогова, 9), Наукова бібліотека.
Час засідання: 11.00 – 14.00 (за Київським часом).
Формат засідання: off-line, on-line.
Модератор: Професорка Алла Ярошенко.
Ключова доповідь: УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ФЕНОМЕНА «ЕТНІЧНІСТЬ».

Професор Володимир Євтух

ТЕМИ ДО ОБГОВОРЕННЯ:
– Етнічна диверсифікація сучасного світу: виклики і компроміси.
– Етнос як структуроутворювальний компонент етонаціональної
структури суспільства.
– Етнічність у навчальному процесі.
– Етнічність і соціальна когезія.
– Етнічність і евалюація.
– Носії етнічності (етнофори): автохтони, аллохтони,«помітні меншини»,
мігранти.
– Міжетнічна взаємодія.
– Міжетнічна толерантність.
– Етнічний менеджмент.
– Етнічний бізнес та етнічне підприємництво.
– Етнічне посередництво.
– Етнічний чинник у лікувальному процесі.
– Етнополітика.
– Поліетнічність.
– Інші (за пропозицією учасників).
Пропозиції подати (до 15.06.2023): yevtukh@ukr.net ; xomenko126@ukr.net
ЕТНОСОЦІОЛОГІЧНА НАУКОВА ШКОЛА ПРОФЕСОРА ВОЛОДИМИРА ЄВТУХА