Оприлюднення інформації щодо замовників соціологічних досліджень

Центру демократії та верховенства права

На адресу провідних соціологічних центрів країни, а саме: Київського міжнародного інституту соціології, Центру «Соціальний моніторинг»», Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова», Соціологічної групи «Рейтинг»» надійшли листи від директора ЦДВП п. Т. Шевченка з вимогою обов’язкового оприлюднення інформації щодо замовників соціологічних досліджень.

Слід зазначити, що українське законодавство не передбачає такого обов’язку для виконавців соціологічних досліджень. Обов’язок оприлюднення інформації щодо замовників соціологічних досліджень покладається чинним законодавством виключно на засоби масової інформації. Соціологічні установи можуть оприлюднювати на своїх сайтах та інших інформаційних ресурсах, які не є засобами масової інформації, результати досліджень без зазначення їхніх замовників або із зазначенням таких, якщо це передбачено відповідними угодами.

На жаль, в період виборчих кампаній у засобах масової інформації доволі часто публікуються соціологічні дані сумнівного походження, надані структурами, не відомими професійній соціологічній спільноті. Безумовно, вимога оприлюднення засобами масової інформації даних щодо замовників досліджень є спрямованою на підвищення відповідальності ЗМІ і перешкоджатиме поширенню недостовірних соціологічних результатів.

Щодо названих вище соціологічних центрів, то вони у своїй дослідницькій діяльності протягом багатьох років керуються загальними науковими стандартами та нормами професійної етики, що забезпечує високу якість та достовірність результатів їх досліджень.

З повагою,
Президент Соціологічної асоціації України,
доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України

В. Бакіров


Лист САУ Центру демократії та верховенства права (PDF)

Теги
Электоральная социология — наука, пытающаяся понять, почему граждане часто голосуют вопреки своим интересам, еще чаще — вопреки здравому смыслу и никогда — вопреки воле диктатора.