Оцінка відносин держави і бізнесу (березень 2019)

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%. Терміни проведення дослідження: 19-28 лютого 2019 року 

  • За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» сьогодні майже 40% українців хотіли б мати власну справу, ще 10% вже є власниками свого бізнесу. З іншого боку половина опитаних не висловлюють таких прагнень. За півроку кількість останніх дещо зросла (у червні 2018 їх було 41%). Вищий рівень бажання відкрити власну справу спостерігається серед молодших та більш заможних респондентів. При цьому у категорії забезпечених чверть заявили, що вже займаються своїм бізнесом.
  • При цьому роль держави у розвитку економіки більшість опитаних (64%) найперше вбачають у забезпеченні рівності доходів й соціальної справедливості, а не встановленні свободи розвитку та чесних правил конкуренції. За останню тезу – 27%. Кількість прихильників соціальної рівності помітно збільшується в динаміці (з 48% у червні минулого року до 64% у лютому цього року). Сприяння державою конкуренції більше підтримують молодші респонденти, мешканці центральних і східних областей, забезпеченіші особи, а також ті, хто хочуть, або вже мають власну справу. Водночас навіть у середовищі останніх від 40 до 60% підтримують соціальну рівність.
  • Дві третини опитаних схильні вважати, що держава заважає діяльності малого та середнього бізнесу в Україні. Лише 7% думають, що органи влади сприяють розвитку підприємництва, і 14% – що вони наразі не втручаються у діяльність підприємців. Дещо частіше з думкою, що держава заважає діяльності бізнесу в Україні, погоджувалися жителі південного макрорегіону й бідніші опитані.
  • 57% думають, що потрібно залишити спрощену систему податків, оскільки вона стимулює розвиток бізнесу. Лише 19% підтримують ліквідацію такої податкової системи, адже вона дозволяє уникати слати податків. Чверть опитаних не змогли сформувати свою думку щодо цього. Більше прихильників спрощеної системи оподаткування серед підприємців, жителів Центру і заможніших опитаних.
  • Абсолютна більшість опитаних (77%) підтримують зниження банківських кредитних ставок для малого бізнесу. Лише 9% таку ідею не схвалюють, і 14% – не змогли відповісти. Дещо більше схильні підтримувати таку ініціативу ті, хто вже має або хоче мати власну справу, особи середнього віку, опитані із середнім та низьким доходами і жителі східних областей.

Серед представників різних категорій бізнесу найбільше опитані довіряють дрібним (63%) та середнім (60%) підприємцям. 27% зазначили, що довіряють власникам великого бізнесу (у вересні 2018 р. таких було 20%). З іншого боку рівень довіри до олігархів низький – 8%. Показник довіри до бізнесменів, особливо середнього та вищого рівня, помітно вищий серед респондентів з високим рівнем доходів. При цьому дрібним підприємцям однаково довіряють усі категорії як за віком, так і доходами.

Джерело
Теги
Ценностный нейтралитет — принцип воздержания от ценностных суждений в социальном познании, необходимый потому, что сквозь призму моральных ценностей социальная реальность недоступна ни восприятию, ни пониманию.