Інформаційні вибухи січня: реакція громадської думки

Дослідження проведене Центром “Соціальний моніторинг” та Українським інститутом соціальних досліджень імені Олександра Яременка з 24 по 28 січня 2020 року. Опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,24% з імовірністю 0,95. Ознайомитися з презентацією можна за посиланням  https://smc.org.ua/news/informatsijni-vybuhy-sichnya-reaktsiya-gromadskoyi-dumky/


Freq_Express_01_2020_02

Теги
Интервьюирование — процесс опроса респондента интервьюером, равно невыносимый для обоих, поскольку первый мнения не имеет, но вынужден высказывать, а второй имеет, но вынужден скрывать.