Cуспільно-політичні настрої населення (3-6 вересня 2020)

Шановні колеги!

Презентуємо Вам результати опитування «Cуспільно-політичні настрої населення», проведеного Соціологічною групою «Рейтинг. Дослідження проведене 3-6 вересня 2020 року.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом поселення. Вибіркова сукупність 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.


RG_Ukraine 2000_092020_monitoring RG_Ukraine 2000_092020_monitoring

Теги
Ценностный нейтралитет — принцип воздержания от ценностных суждений в социальном познании, необходимый потому, что сквозь призму моральных ценностей социальная реальность недоступна ни восприятию, ни пониманию.