Українському соціологічному журналу присвоєно категорію «Б»

Людмила Сокурянська

Шановні колеги!

Повідомляємо, що «Український соціологічний журнал» (УСЖ) Соціологічної асоціації України включено до переліку наукових фахових видань України (спеціальність – 054) з присвоєнням категорії «Б» (згідно Наказу МОН № 886 від 02.07.2020).

Запрошуємо вас до публікації у нашому журналі.

Інформація щодо вимог тут https://periodicals.karazin.ua/usocjour/about/submissions

Сторінка УСЖ  https://periodicals.karazin.ua/usocjour

Подаючи статтю до редакції, автори тим самим засвідчують, що під час проведення дослідження і підготовки статті вони дотримувались етичних вимог, зокрема Кодексу етики Міжнародної соціологічної асоціації (ISA) (http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm), Кодексу професійної етики соціолога (САУ) (https://sau.in.ua/app/uploads/2019/07/Kodeks-socziologa.docx), а матеріали, які вони подають, є оригінальними і раніше не публікувались.

Публікація у виданні безкоштовна.


Теги
Интервьюирование — процесс опроса респондента интервьюером, равно невыносимый для обоих, поскольку первый мнения не имеет, но вынужден высказывать, а второй имеет, но вынужден скрывать.